Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

TÁJÉKOZTATÁS!

MEGHÍVÓ!

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Értesítem, hogy Újszilvás Község Településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában, mely több részterületre vonatkozik, partnerségi egyeztetést hívunk össze.
(0349/8, 041/38-40, 041/54, 0222/55, 2008, 199/15, 199/16,199/12, 055, 0213/115, 0213/117, 0213/118, 0124/2 és 0124/4, 0124/3, 0121/44 hrsz. területeket érintően)

A partnerségi egyeztetés időpontja és helye:

2019. szeptember 13. 10.00 óra.

Újszilvás, Polgármesteri Hivatal Hivatalos Helyisége
Cím: 2768 Újszilvás, Szent István u. 6.

Várjuk azon lakosok személyes megjelenését, akiknek a témával kapcsolatban javaslata és véleménye van.

A tervanyag az alábbi linkekre kattintva letölthető és megtekinthető.

 • Szabályozási terv
 • Településszerkezeti terv
 • Alátámasztó javaslat
 • Határozat és leírás
 • HESZ módosítás
 • Aki nem tud részt venni a partnerségi egyeztetésen, de javaslattal, véleménnyel kíván élni, kérem az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassa el az önkormányzathoz 2019. szeptember 22-ig.

  • elektronikus levélben a ujszilvaspolghiv.@gmail.com címre küldve;
  • postai úton a Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve 2768 Újszilvás, Szent István u. 6.);
  • a Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen lehet.

  Újszilvás, 2019. szeptember 4.

  Községi Önkormányzat

  ŐSSZEL ÚJRA SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ A MAGYAR KÖZÚT „JOBB, HA EL SE DOBOD” CÍMMEL

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se dobod!” címmel indította újra országos szemétgyűjtési programját. A tavaszi akciót ősszel folytatja a társaság és 2019. szeptember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozását is a szemléletformáló kezdeményezéséhez!

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Jobb, ha el se dobod!” című tavaszi szemétgyűjtési akciója során több mint 12 ezer résztvevő, mintegy 400 helyszínen gyűjtötte a szemetet. A társaság 93 mérnökségének több száz teherautója közel 1 millió kilogrammnyi hulladékot szállított el. Ez a hatalmas szám így is eltörpül amellett, hogy a cég évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől.

  A társaság elkötelezett abban, hogy érezhető szemléletváltást hozzanak szemétszedési kampányai. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt években a lehetőségeihez mérten jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy a közúti, főleg gyorsforgalmi pihenők területe rendezett legyen. Ugyanakkor így is napi probléma, hogy a kihelyezett szemetes tárolókba és mellé olyan hulladékot helyeznek ki, melyek nem a közlekedés során keletkeznek, vagyis rendszeres, hogy ezen hulladéktároló edényekbe háztartási hulladékot és lomtalanításra ítélt szemetet dobnak be, amelynek elszállítása plusz feladat, nem mellesleg rövid időn belül eltelíti a nem erre a célra telepített szemeteseket. Az is gyakori probléma, hogy kevésbé frekventált útszakaszokon, útcsatlakozásoknál, a közút melletti bokros, fás területre is illegálisan helyeznek ki háztartási szemetet, sittet, egyes esetekben akár veszélyes hulladékot is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei átlagosan csaknem 1 hónapot csak szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentős mértékben lefoglalja a humán erőforrás kapacitásait, nem mellékesen hatalmas költségeket is felemészt. Az idei évben előreláthatóan 1,5 milliárd forintot fordíthat a társaság ezen munkájára, ami elegendő lenne 60 ezer tonna melegaszfalt beszerzésére, de akár 15 kilométernyi mellékút teljes körű felújítására is. Vagyis az illegális szemetelők miatt a társaság az éves költségvetési keretéből ennyivel kisebb összeget és időt tud fordítani burkolatjavítási, kaszálási, burkolatjelfestési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkákra.

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az őszi, 2019. szeptember 20-ai szemétgyűjtési akciójára az önkéntesek csatlakozását 2019. szeptember 10-ig várja, jelentkezni online, a következő linken keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemetszedes/. A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Továbbá az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

  Az őszi kampány felhívó plakátja innen tölthető le: https://internet.kozut.hu/2019/08/26/osszel-ujra-szemetgyujtesi-akciot-s.... Míg a „Jobb, ha el se dobod!” tavaszi akciónapjáról készült videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=32UobwSR598&feature=youtu.be.

  Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért, fogjunk össze az illegális szemetelés ellen, hogy az út menti területek tisztábbak legyenek és így az utakra is több forrást tudjon felhasználni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

  Új, egységes ügyfélfogadási rend a Kormányablakokban

  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2019.09.02. napjától a Kormányablakokban új, egységes ügyfélfogadási rend kerül bevezetésre.

  Ennek megfelelően a fővárosi és Pest megyei Kormányablakok az alábbi ügyfélfogadási rend szerint várják ügyfeleiket:

  Hétfő: 07:00 - 17:00
  Kedd: 08:00 - 16:00
  Szerda: 12:00 - 20:00
  Csütörtök: 08:00 - 16:00
  Péntek: 08:00 - 14:00

  Önkormányzati Választás - 2019.

  Újszilvási Helyi Választási Bizottság határozatai:

  Újszilvási Helyi Választási Bizottság 17/2019. (IX.18.) számú határozata
  Újszilvási Helyi Választási Bizottság 16/2019. (IX.18.) számú határozata
  Újszilvási Helyi Választási Bizottság 15/2019. (IX.18.) számú határozata
  Újszilvási Helyi Választási Bizottság 14/2019. (IX.9.) számú határozata

  Nyilvántartásba vételi határozatok:

  Boda András
  Bolyhos Zoltán
  Dobrovics Lászlóné
  Dr. Petrányi Csaba
  Fuith László
  Fülöp Lászlóné
  Gergely Gábor
  Pap Sándor
  Rédei Viktor
  Tóth László

  -------------------------------------------------------------------------

  A Újszilvás Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

  Az Újszilvás Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

  k ö z l e m é n y t

  adom ki:

  A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Újszilvás településen: 66

  A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Újszilvás településen: 22

  A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell az Újszilvás Helyi Választási Bizottsághoz (2768 Újszilvás, Szent István utca 6.) bejelenteni.

  Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 2768 Újszilvás, Szent István utca 6.) e-mail: ujszilvaspolghiv@gmail.com). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

  A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

  A kifogásnak tartalmaznia kell:
  - a jogszabálysértés megjelölését,
  - a jogszabálysértés bizonyítékait,
  - a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  - a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
  A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

  A kifogás tárgyi illetékmentes.

  I n d o k o l á s

  A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.
  A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.
  A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
  Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

  A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Újszilvás község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 2183 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 22 míg 3 %-a felfelé kerekítve 66.

  A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

  Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – az Újszilvási Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.ujszilvas.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

  Újszilvás, 2019. augusztus 8.

  Kiss Pálné
  Újszilvás Helyi Választási Iroda Vezetője

  Háziorvosi rendelések időpontja augusztus hónapban!

  Kedves Pácienseink!

  Augusztusban a rendelések a következőképpen alakulnak:

  Augusztus 19-20 (hétfő-kedd): munkaszüneti nap
  Augusztus 21-23: szabadság miatt Újszilváson nem lesz rendelés

  Készenlétet biztosít Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlősön:
  szerda: 8-12
  csütörtök: 14-17-ig
  péntek: 8-12-ig
  Tel: 30 349 4408
  TAJ-kártya, szedett gyógyszerek listája feltétlenül legyen Önöknél!

  Indokolt esetben (idős, mozgáskorlátozott betegek számára) a falugondnoki autó igénybe vehető, esetleges igényüket a Polgármesteri Hivatalban jelezzék. Tel: 387 001

  Kérjük, az állandó gyógyszerek felíratására még időben gondoljanak, augusztus 12-16 között változatlan rendelési idővel várjuk Önöket!

  Megértésüket köszönjük! Kellemes nyarat kívánunk!
  Háziorvosi Szolgálat

  Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának tájékoztatója

  Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának ügyfélfogadási rendje 2019. augusztus 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

  1. Kormányablak Osztály (Cegléd, Kossuth tér 1.; Cegléd, Kölcsey tér 3.; Abony, Kossuth tér 1.):
  Hétfő: 7:00-17:00
  Kedd: 9:00-17:00
  Szerda: 10:00-20:00
  Csütörtök: 9:00-17:00
  Péntek: 9:00-13:00

  2. Építésügyi Osztály (Cegléd, Kossuth tér 1.),
  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (Cegléd, Kossuth Ferenc u. 1.):
  Hétfő: 8:00-16:00
  Szerda: 8:00-18:00
  Péntek: 8:00-12:00

  3. Hatósági Osztály (Cegléd, Kossuth tér 1.; Albertirsa Somogyi B. u. 50.):
  Hétfő: 8:00-16:00
  Szerda: 8:00-18:00
  Péntek: 8:00-12:00

  4. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Cegléd, Kossuth tér 1.; Abony, Kossuth tér 1.):
  Hétfő: 8:00-16:00
  Szerda: 8:00-18:00
  Péntek: 8:00-12:00
  4.1. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Albertirsa, Somogyi B. u. 50.):
  Hétfő: 8:00-16:00
  Szerda: 8:00-18:00

  5. Népegészségügyi Osztály (Cegléd, Kossuth tér 1.):
  Hétfő: 8:00-16:00
  Szerda: 8:00-18:00
  Péntek: 8:00-12:00
  5.1. Népegészségügyi Osztály (Nagykőrös, Széchenyi tér 8.):
  Kedd, péntek: 8:00-10:00
  Családvédelmi szolgálat:
  Kedd: 9:00-15:00

  6. Foglalkoztatási Osztály (Cegléd, Dózsa György u. 1.):
  Hétfő, kedd, szerda: 8:30-15:00
  Csütörtök: 8:30-12:00 (csak új ügyfelek részére)
  Péntek: 8:30-13:00
  6.1. Foglalkoztatási Osztály (Nagykőrös, Szabadság tér 4.):
  Csütörtök: 8:00-16:00
  Minden hónap első és középső munkanapja: 8:00-16:00 (csak új ügyfelek részére)

  7. Földhivatali Osztály (Cegléd, Kossuth tér 7.):
  Hétfő, szerda: 8:00-15:30
  Péntek: 8:00-12:00

  8. Települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje:

  8.1. Dánszentmiklós:
  Hétfő: 8:00-12:00

  8.2. Csemő:
  Kedd: 8:00-15:00

  8.3. Ceglédbercel:
  Szerda: 8:00-15:30

  8.4. Mikebuda:
  Szerda: 8:00-9:00

  8.5. Tápiószőlős:
  Szerda: 8:00-12:00

  8.6. Újszilvás:
  Szerda: 12:30-16:30

  8.7. Törtel:
  Csütörtök: 8:00-15:00

  8.8. Kőröstetétlen:
  Péntek: 8:00-9:30

  8.9. Jászkarajenő:
  Péntek: 10:00-12:00

  Cegléd, 2019. július 30.
  Magdáné dr. Rostás Boglárka
  mb. járási hivatalvezető s.k.

  Tájékoztatás áramszünetről

  Tisztelt Lakosság!

  A Nemzeti Közművek Hálózatát megkeresve, az alábbi tájékoztatást kaptuk:

  Az áramszolgáltatás minőségének javítása érdekében végzett hálózati munkák miatt áramszünet várható

  2019. július 18-án 08.30-tól 14.30-ig, valamint

  2019. július 19-én 08.30-tól 14.30-ig

  az alábbi területeken:

  Akácos utca 4-22, 5-23, Barackos utca 4-10, 3-7, Erdei utca 12-356, 13-49, Fácán utca 4, 3-413, III. dűlő 360, Kertész utca 4, 1-7, Lovas utca 1-3, Szőröspuszta

  Köszönjük megértésüket és türelmüket!
  NKM

  ENERGY@SCHOOL kisvideók

  BARCAMP ENERGY@SCHOOL (PP8 Újszilvás HU)

  ENERGY@SCHOOL Project Ver2 (Újszilvás HU)

  ENERGY@SCHOOL interjúk (Újszilvás HU)

  TRÉNING a szenior energia őrök számára - ENERGY@SCHOOL (PP8 Újszilvás HU)

  Storytelling videó

  Július 1-je, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja

  Tisztelt Lakosság!

  Július 1-je hétfő, Semmelweis-nap, az egészségügyi dolgozók ünneppé nyilvánított munkaszüneti napja.

  Ezen a napon az újszilvási háziorvosi, fogorvosi rendelések, és a védőnői szolgálat tanácsadásai szünetelnek, valamint a gyógyszertár is zárva tart!

  Megértésüket köszönjük!
  Egészségügyi dolgozók

  Pályázati hírek


  ----------

  Sajtó

  A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye  ----------

  Pályázati hírek  ----------

  Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

  A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

  A részletekről ide kattintva olvashat.  ----------

  Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

  Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

  A részletekről ide kattintva olvashat.  ----------

  Nemzetközi projekt-ek
  International projects
  Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

  AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023  ----------  ----------


  ----------

  Energetikai fejlesztések Újszilváson
  Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
  Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
  és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
  végző szakember javaslatai alapján.


  Tájékoztató (PDF)

  Önkormányzati épületek korszerűsítése
  Újszilváson (PDF)  ----------
  ----------

  Mini bölcsőde építési projekt
  Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
  PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


  Tájékoztató (PDF)

  Sajtóközlemény (PDF)


  ----------

  Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
  Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
  2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
  tervezése. (...)


  Kérdőív (PDF)

  Projekt adatlap (PDF)
  ----------

  Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
  Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
  2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
  tervezése. (...)


  Kérdőív (PDF)

  Projekt adatlap (PDF)
  ----------

  Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
  ----------

  Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

  Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


  ----------


  Nyitvatartás, Árak, Információk

  ----------

  Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

  Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

  ----------


  Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


  ----------

  Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


  ----------

  Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

  Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

  Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

  Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

  Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

  ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
  Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
  2019

  ÚJSZILVÁS