Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2020. október 08. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:

Nyílt ülés

1./ ÁMK Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről
Előadó: Dézsi-Dömők Éva, Tóthné Morcsányi Krisztina

2./ Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2019/2020 tanévi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Kiss Pálné jegyző

3./Háziorvosi alapellátás működtetésének kérdése
Előadó: Kiss Pálné jegyző

4./Újszilvás Község Önkormányzatának 2019-2024 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./Szöllősi Anita és Homonnai Sándor lakásbérleti kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

6./Árvai Sándor vételi ajánlata az Újszilvás, Kölcsey u. 39. szám alatti ingatlan ½-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan
Előadó: Kiss Pálné jegyző

7./Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

8./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2020. október 05.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2020. július 29. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:

Zárt ülés

1./ Kitüntető díjak adományozása a 2020. augusztus 20-i ünnepségen
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Nyílt ülés

1./ A temetőktől és a temetkezésről szóló 9/2004. (VI.09.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

2./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

3./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) sz. Cegléd Város Önkormányzati rendeletének módosításához hozzájárulás
Előadó: Kiss Pálné jegyző

4./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2020. július 23.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2020. február 05. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:
Nyílt ülés

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előterjesztése
Előadó: Kiss Pálné jegyző

2./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

3./ Víziközmű-társulati elszámolási eljárás elveiről szóló megállapodás megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2020. január 30.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2019. november 21. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:
Nyílt ülés

1./ A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kiss Pálné jegyző

2./ Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmányok aláírása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Általános Művelődési Központ Kerekerdő Óvoda beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, tájékoztatás a 2019/2020-as nevelési év indításáról
Előadó: Légrádiné Tóth Marianna ÁMK vezető

5./ Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda intézményi beszámolója a 2018/2019-es tanévről, tájékoztatás a 2019/2020-as tanév indításáról
Előadó: Szegedi György igazgató

6./ Idősek Napközi Otthonának átszervezése (átmenti, nappali ellátás megszűnése)
Előadó: Kiss Pálné jegyző

7./ Boda Szabina lakásbérleti kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

8./ Szabó Balázs lakásbérleti kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

9./ Hiszek Benned Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

10./ Újszilvási ÖTE támogatási kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

11./ 708/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

12./ 70 éven felüliek részére karácsonyi ajándékcsomag biztosítása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

13./ 2020. évi költségvetést érintő díjtételek módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

14./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Zárt ülés:
1./ 2020. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2019. november 14.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Alakuló Ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2019. október 24. (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:
Nyílt ülés

1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

2./ Helyi önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

3./ Helyi önkormányzati képviselői megbízólevelek átadása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

4./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a polgármester választás eredményéről
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

5./ Újszilvás Község Polgármesterének eskütétele
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

6./ Polgármesteri megbízólevél átadása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

7./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (alpolgármester választás lebonyolítására)
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

8./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

9./ Alpolgármester eskütétele
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

11./ Polgármester költségátalányának megállapítása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

12./ Felkérés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

13./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2019. október 17.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2019. augusztus 13. (kedd) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda

Napirend:

1./ Ipari park hasznosítási feltételeinek megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2019. augusztus 08.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2019. április 16. (kedd) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, pályázati iroda

Napirend:

1./ Újszilvás község 2018. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Török Csaba r. alezredes, kapitányságvezető

2./ 7. Japán Kistraktoros találkozó támogatás iránti kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2019. április 10.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Közmeghallgatásra!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Újszilvás Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom

2019. március 29-én (pénteken) 18.00 órakor

tartandó Közmeghallgatásra (Falugyűlésre).

A közmeghallgatás helyszíne: Faluháza Nagyterme

Napirendi pontjai:

1./ Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről, fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A közmeghallgatásra minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk, és várunk.

Újszilvás, 2019. március 21.

Dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2019. január 30. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2019. január 22.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2018. december 12. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ 2019. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:

1./ Településen állandó lakcímmel rendelkező 70 éven felüli személyek, és az idős otthonok lakói részére karácsonyi ajándékcsomag biztosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2018. december 7.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Bölcsőde építés

---------

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS