Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 4 vendég van a webhelyen.

Belépés

Akikre büszkék vagyunk...

Pályázati lehetőség ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

Újszilvás-Általános Művelődési Központ Kerekerdő Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2768 Újszilvás, Szent István út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása - minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési törvény, intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógusi

• Óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat

• Fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban részt vevők megismerhessék

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,terhelhetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Légrádiné Tóth Marianna nyújt, a 06 70/773-2970-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Légrádiné Tóth Marianna részére a ujszilvasovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 2.

TeSzedd! mozgalom településünkön

Újszilvás Község vezetése mindig is fontosnak tartotta a környezet védelmét. Ezt támasztja alá az intézmények Öko minősítése, a falu fő törekvése az energiafüggetlenségre. Ehhez az utóbbi idők fejlesztései járulnak hozzá.

Újszilváson 2017. szeptember 15-én került megrendezésre a TeSzedd! akció, 74 fő részvételével.

A falu szemléletének erősítéséhez és a hulladékmentesítési akció sikerességéhez az Általános Iskola részvétele is hozzájárult. A diákok lelkesedése egy jelenettel leírható. Csupán 5 perc leforgása alatt, 3 teli zsák szemetet szedtek össze. A példamutatás fontossága és a közjó elérése érdekében a falu Önkormányzatának közmunkásai is aktívan részt vettek a szedési akcióban.

Emellett ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Bató Miklós méhésznek és családjának, akik nem csak a kijelölt napon, de szombaton is folytatták a szedést, illetve már az előkészületekben is segítségünkre voltak és térképen jelölték a szemetesebb környékeket. Ezekkel a helyekkel kibővítve tudtuk a résztvevő csoportokat célirányosan elindítani és 4 fő területen összeszedni a szemetet.

A falu jellemzője a nagy kiterjedésű tanyasi területek. Ezek a területek erdős, bokros, alig lakott területek. Sajnálatos módon sokak számára a környezet védelme, tisztasága háttérbe szorul. A hulladékok rendszeres elszállításának anyagi terheit nem viselik. Ennek következtében az általuk termelt hulladék ilyen területekre történő lerakása a gyakorlott megoldás. A TeSzedd! mozgalom keretében ezeket a gócpontokat igyekeztünk felszámolni.

Az összegyűjtött hulladék az előbbieket figyelembe véve zömmel háztartási jellegű. Ezekkel az összetételű hulladékokkal majd 400 zsákot töltöttünk meg. Ezen felül az önkéntesek segítségével szintén felszedésre kerültek a lerakott építési hulladékok, gumiabroncsok és egyéb lomhulladékok is. Ezek elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

Reméljük, hogy a gyermekek tudatos nevelésével és az ilyen, lakosságot megmozgató akciókkal követendő példát állítunk az elkövetkező időkre és tisztább környezetet tudunk biztosítani a következő generációknak. Örülünk, hogy vannak olyan lakosaink, akik fontosnak érzik ezt a feladatot és reméljük jövőre még többen leszünk majd!

Községi Önkormányzat
Tájékoztató ügyfélfogadási szünetről a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatának irodájában

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk
2017. szeptember 25-én és 26-án (hétfő, kedd)
technikai okok miatt ZÁRVA tart, egyben az ügyfélfogadás is szünetel.

Nyitás: 2017. szeptember 27-én (szerda) 900 órakor.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük.

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata
Ügyfélszolgálati iroda címe: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 19/G
Székhely: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.
Tel.: 29/641-190, 70/627-8645
e-mail: tapiotarsulat@gmail.com
weblap: www.tapiocsatorna.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől-csütörtökig: 9-14 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

MUNKALEHETŐSÉG!

Rádióközvetítés a Szentháromság Római Katolikus Templomból

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. szeptember 10-én, a Szentháromság Római Katolikus Templomunkban 10.00-kor bemutatott szentmisét, a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.


Kovács Attila Községi
plébános Önkormányzat

Munkalehetőség!

TÁJÉKOZTATÁS ELMARADT HULLADÉKSZÁLLÍTÁS PÓTLÁSÁRÓL!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tegnapi nap folyamán elmaradt hulladékszállítás pótlásáról Önkormányzatunk az alábbi tájékoztatást kapta:

"Tegnapi nap folyamán műszaki hiba miatt a Szecsőért Nonprofit Kft. nem tudta elvégezni Újszilvás település kommunális hulladékának begyűjtését,
ma reggel folytatják a hulladék begyűjtését. Jövőhét folyamán pedig az esetleges plusz hulladékot is el fogják szállítani.

Megértésüket köszönjük:
Ökovíz Nonprofit Kft."

MUNKALEHETŐSÉG!

MUNKALEHETŐSÉG!

Az Ökovíz Kft. szolgáltatási területének egészén rakodó segédmunkás, illetve tehergépjármű-vezető munkakörre munkavállalókat keres.

A munkakör betöltéséhez szükséges OKJ képesítés megszerzéséhez az Ökovíz Kft. segítséget nyújt a potenciális munkavállalók részére.

Jelentkezni lehet: okoviz@okoviz.hu e-mail címen, a 2700 Cegléd, Pesti út 65. levelezési címen és a 06 53/ 505-563-as telefonszámon.

Ökovíz Kft.

Ügyfélfogadási szünet a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatánál

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk 2017. július 31. és 2017. augusztus 04. között zárva tart, egyben az ügyfélfogadás is szünetel.

Nyitás 2017. augusztus 07-én (hétfő) 900 órakor.

Szíves megértésüket köszönjük!

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata