Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Önkormányzati hírek

Köszönet!

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Bíró Zoltánnak, a Ferzol Kft. ügyvezetőjének és tulajdonosának, akinek jóvoltából 100 db mosható szájmaszkot tudtunk szétosztani intézményeink dolgozói körében, valamint szintén nagy köszönetünk Fehér Lászlóné Szilvinek, aki 50 db saját maga által készített, mosható szájmaszkot adományozott dolgozóinknak.

Hálás köszönetünk, eme nemes gesztusért!

Községi Önkormányzat

Felhívás!

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Magyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett ki az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt.

Az idős személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben a rászoruló idős személy ezt vállalja, és a közvetlen környezetében (szomszéd, rokon) nincs olyan személy aki ellátásáról gondoskodni tud (bevásárlás) úgy a települési önkormányzat segítséget nyújt a részére.

Ennek érdekében igényüket – szükség esetén - szíveskedjenek a polgármesteri hivatal felé jelezni.

Kérjük továbbá, hogy azon személyek, akik önkéntes házi karanténban tartózkodnak és ellátásuk nem megoldott, úgy szintén jelezzenek a polgármesteri hivatal felé.

A kéréseket igyekszik a Hivatal mielőbb teljesíteni, de elképzelhető, hogy arra csak jelzést követő napon kerül sor, melyért megértésüket kérjük.

A jelzéseket az alábbi telefonszámra kérjük:
06/53-387-001, 06/30-598-2523

dr. Petrányi Csaba sk.
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus-járvány közösségben terjed a leggyorsabban. Ezért komoly, a csoportosulásokat korlátozó intézkedések léptek életbe. Magyarország Kormánya létszámtól függetlenül betiltotta a zárt és szabadtéri rendezvényeket, gyűléseket.

Ennek értelmében e hét péntekre, március 20-ra meghirdetett közmeghallgatásunk elmarad!

Továbbá sajnálatos módon uszodánk ünnepélyes átadását sem tarthatjuk most meg, melyet a Pénzügyminisztérium is lemondott. Az átadó egy későbbi időpontban kerül megtartásra, a vírusveszély megszűnése után. Önök is láthatják, hogy a beruházás nagyon jól halad, a befejezéséhez közelít, és hamarosan elindítjuk a látogatók nélküli (terhelésmentes) próbaüzemét.

Megértésüket köszönjük és kitartást kívánunk mindenkinek ebben a nehéz időszakban!

Községi Önkormányzat

HELYI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE AZ ÚJ KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

TISZTELT ÚJSZILVÁSI LAKOSOK!

Magyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett ki az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt. Veszélyhelyzetben rendkívüli jogrend is érvényesül.
A miniszterelnök úr március 13-án este arról tett bejelentést, hogy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel hétfőtől, azaz március 16-tól a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket – határozatlan ideig.

A köznevelés rendszeréhez tartoznak az óvodák is, amelynek fenntartója az önkormányzat. A jelenlegi vészhelyzetben hozott 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet értelmében a polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el a bölcsődei, valamint óvodai feladatokat ellátó intézmények esetében.

E nyilvános és kihirdetett felhatalmazás alapján gyermekeink, a szülők, nagyszülők, a pedagógusok, vagyis mindnyájunk biztonságának növelése érdekében az alábbiakat rendelem el, melyet kiegészítve a további önkormányzati intézményekre vonatkozó korlátozó intézkedésekkel Újszilvás Község Képviselő-testülete 31/2020.(III.16.) számú Önk. határozatával megerősített:

- Március 17-től az Újszilvási Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde határozatlan időre – visszavonásig – RENDKÍVÜLI SZÜNETET TART. Ezen naptól egy átmeneti időszakon keresztül –maximum 1 hét, a szülő egyéni kérelmére, rendkívüli esetben, a szülő felelősségére - ügyeleti rendszerű korlátozott gyermekfelügyeletet tart azon egészséges gyermekek számára, akiknél ezen intézkedés hirtelensége miatt még nem megoldott a szülői felügyelet. A fentiekből következően az otthon maradó gyermekek távollétét igazolni nem szükséges:

• Beteg gyermeket a legenyhébb megfázás vagy influenza jellegű tünet megléte esetén sem áll módunkban fogadni;
• Beteg szülő ne kísérjen gyermeket az intézménybe;
• A gyermekeket a szülőknek, kísérőknek az óvoda bejáratánál kell átadni az ott tartózkodó óvodai alkalmazottnak;
• Azon családok esetében, ahol valamely családtag kettő héten belül tért haza külföldről, a gyermekeket nem fogadja az intézmény;

- Ezen átmeneti időszak alatt a szülők az intézmény épületébe nem léphetnek be! A köznevelési intézmény dolgozói kötelesek a munkahelyükön megjelenni és munkaidejükben az intézményvezető által meghatározott szakmai feladatokat ellátni. Azok a szülők, akik gyes, gyed, főállású anyaság, vagy egyéb ok miatt otthon vannak, gyermekfelügyelet tekintetében kérjük ne éljenek egyedi kérelemmel. Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.

- Március 17-től az Újszilvási Faluháza és Községi Könyvtár határozatlan időre – visszavonásig – ZÁRVA TART. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Faluházban működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat személyes ügyfélfogadása –határozatlan ideig – szünetel, telefonos elérhetősége biztosított.

- Március 17-től az Újszilvási Sportcentrum határozatlan időre – visszavonásig – ZÁRVA TART.

- Az Újszilvási Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés folyamatos, azonban a személyes ügyintézés – és ÜGYFÉLFOGADÁS HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL, kizárólag telefonon illetve e-mailben van lehetőség kapcsolatfelvételre.
Telefonszám: +36 (53) 387-001; E-mail: ujszilvaspolghiv@gmail.com, valamint az ujszilvas@ujszilvas.hu
Ennek biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal bejárata zárva lesz.
Egyes, csak személyesen intézhető ügyekben (házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az egyéb ügyek beadványait a Hivatal bejáratánál elhelyezett „Levelek” feliratú gyűjtődobozba dobva juttathatják el az ügyintézőkhöz.

- Az Orvosi rendelőben kormányrendelet alapján csak sürgősségi betegellátás történik, s ebben az esetben is szükséges korlátozni a zárt térben együtt tartózkodók számát, ezért a váró- és rendelőhelyiségben egyidejűleg csak három ellátandó tartózkodhat egyidőben. Várakozni az e célra kialakított helyen kell, egymástól megfelelő távolságot (1-2 méter) tartva. A váróterembe az ellátandó személyek egyszerre léphetnek be, és egyszerre távozhatnak, a várakozási idő alatt megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól. Az ellátás igénybevételének feltétele az egészségügyi dolgozók által biztosított tisztálkodó, fertőtlenítő szerek használata a vizsgálat előtt. A 60 év feletti betegek a rendelőt nem látogathatják! Betegség esetén a következő telefonszámokon kell a betegségre vonatkozó bejelentést megtenni: 06/53/786-374

- A gyógyszertárra, kérjük, szíveskedjenek az épület előtt várakozni, s egyszerre csak egy személy menjen be a váróterembe s onnan egyenesen a gyógyszertár helyiségébe. Amikor Ő kiérkezett, akkor menjen be a következő vásárló.

- A Védőnői rendelőben a személyes tanácsadás 2020. március 17-től – határozatlan ideig - SZÜNETEL, sürgős esetben a védőnő az alábbi telefonszámon hívható: 06/70/3243388. Amely gyermeknek aktuális státuszvizsgálat, védőoltás szükséges, ott a védőnőt keresse a szülő az egyedi időpont megbeszélése érdekében.

- Az Idősek Gondozóotthonában (Szent István u.29.) látogatási tilalom – határozatlan ideig – meghosszabbításra kerül.

- A Tanyagondnoki szolgálat és a Mezőőrség változatlanul a lakosság szolgálatára és védelmében működik, azonban kérjük a telefonos kommunikációt részesítsék előnyben az elkövetkező időszakban!

- A kialakult helyzetben az egyik legfontosabb, egyben kötelező feladatunk a GYERMEKÉTKEZTETÉS megszervezése.

Ígéret van arra, hogy hivatalos tájékoztatót kap az önkormányzat a feladatellátás elvárásairól. Ellenkező utasításig a gyermekétkeztetést az alábbi rendben kívánjuk ellátni:
Az intézményvezetők az óvodában, és az iskolában is igényfelmérő lapot juttatnak el a szülőkhöz még a hétfői napon. A napi egyszeri meleg étkezést igénylő szülőknek legkésőbb március 17-én, kedden 12 óráig kell az igényüket az alábbi telefonszámok valamelyikén jelezni: 06/30/598-2523, vagy 53/387-001

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy akkor nyújtsák be támogatás iránti kérelmüket, ha elfogadják, hogy az ebédet KIADÁSI PONTON tudják minden nap átvenni. A tervezettek szerint az étel kiadása előre meghatározott időpontban a Faluháza belső udvarán, az ablakon történő átadással fog megvalósulni.

- Az intézmények március 17-én, kedden elbírálják a kérelmeket, és kiadják az értesítéseket.
- Március 16-án, hétfőn és március 17-én, kedden (az igényfelmérés és az értesítés időtartama alatt) NEM TUDUNK ÉTKEZÉST BIZTOSÍTANI.
- A támogatott igénylők számára első alkalommal március 18-án, szerdán tudunk meleg ebédet a kiadási pontokra szállítani. Az Óvodakonyhába a konyhában dolgozókon kívül más személy nem léphet!
- Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy jogszabályi előírás módosulása esetén, továbbá a tapasztalatok alapján ezt az átmeneti új rendszert módosítsa.

- A településen kialakított játszótér – határozatlan ideig – 2020. március 16-án délutántól LEZÁRÁSRA KERÜL, mert folyamatos fertőtlenítése nem megoldható.

TISZTELT ÚJSZILVÁSIAK!
Ezt a járványügyi helyzetet egyikünk sem kívánta. A vírus terjedésének csökkentésére hozott kormányzati és önkormányzati intézkedések a megelőzés reményében és a kialakult helyzethez igazodva születnek. Az olasz, francia, és spanyol lakosság a kellő súlyossággal, felelősséggel nem kezelte a járvány terjedésének kérdését, ezért ezekben az országokban jelentős mértékben nőtt a fertőzöttek és elhalálozottak száma. Most még időben látszik a járvány Magyarországi megfékezése, ha kellően komolyan vesszük!
Kérek mindenkit, hogy vigyázzon saját magára, családtagjaira, környezetére!

Kérjük Lakosainkat, hogy a mindennapjaikban alkalmazzák a higiénia alapvető szabályait, felelős hozzáállásukkal és együttműködésükkel segítsék a járvány helyi kialakulásának megelőzését!

Kérem továbbá, hogy továbbra is csak hiteles hírforrásokból tájékozódjanak!

- Kísérjék figyelemmel a hivatalos, https://koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalt és Újszilvásra vonatkozóan az önkormányzati internetes www.ujszilvas.hu és facebook Újszilvás Község Önkormányzata közleményeit.

- Az újszilvási Krónikásban és a települési weboldalon is olvasható telefonos és e-mailes elérhetőségeinken továbbra is állunk a Lakosság rendelkezésére.

- Az iskolák, óvodák, bölcsődék működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben, ezért mindenkitől együttműködést és a szabályok fegyelmezett betartását kérem tisztelettel!

- A koronavírus járvány elleni védekezés megszervezése a kormány hatásköre. Újszilvás Község Önkormányzata mindent elkövet az újszilvási lakosok védelmében. Kiemelten fontos, hogy a szükséges lépéseket minél előbb meghozzuk, mert a halogatás vagy a nem kellő figyelem súlyos egészségügyi kockázatokat jelent a járvány idején.

- Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban mindennemű társas érintkezések (személyes találkozások) számát minimálisra szorítsuk, életünk minden területén. Ez a kisgyerekekre és az iskolás gyerekekre fokozottan vonatkozik. Nagyon fontos az emberek, családok IZOLÁCIÓJA, elkülönítése. Ezen múlik a járvány terjedésének üteme és kézben tartásának lehetősége.

- Nagyon fontos most az együttműködés és a személyes áldozathozatal, most a védekezés a legfontosabb! Szíves megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönöm!

Újszilvás, 2020. március 16.

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

VÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM!

ENERGY@SCHOOL kisvideók

BARCAMP ENERGY@SCHOOL (PP8 Újszilvás HU)

ENERGY@SCHOOL Project Ver2 (Újszilvás HU)

ENERGY@SCHOOL interjúk (Újszilvás HU)

TRÉNING a szenior energia őrök számára - ENERGY@SCHOOL (PP8 Újszilvás HU)

Storytelling videó

ENERGIA@ISKOLA PROJEKTZÁRÓ TALÁLKOZÓ LUGO, OLASZORSZÁG

Június végén zárul az „ENERGIA@ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) projekt. Az utolsó néhány hónap aktív időszak a projektpartnerek számára. A projekt hivatalos zárásaként május 08-10. között az ENERGIA@ISKOLA projektpartnerek projektzáró találkozón vettek részt az olaszországi Lugóban. A három napos találkozó első napján a projektpartnerek vezetői egyeztették a hátra lévő feladatokat. A második nap – a nyilvánosság bevonásával - áttekintették a projekt eredményeit, majd tanulmányi kiránduláson vettek részt. A harmadik nap a projektpartnerek beszámolóival folytatódott a rendezvény.

A projekt 2019 tavaszán a befejező fázisához érkezett. A partner iskolákban befejeződött az energiatakarékoskodáshoz kapcsolódó játék és minden projektpartner megrendezte a BarCamp nevű játékos foglalkozást is. Ezek az elemek tovább fejlesztették az iskolák közösségeinek energiatudatos gondolkodását és segítették a gyerekek energiafogyasztást befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos tudásfejlesztését.

A projekt hivatalos zárásaként megrendezett záró projekttalálkozó alkalmat adott az eredmények és a megszerzett tapasztalatok összegzésére, kiemelten kezelve a projekt során az épületek energiahatékonyságára vonatkozó emberi viselkedéssel kapcsolatos megoldásokat. A találkozó során kialakult eszmecserék olyan megoldásokra és lehetőségekre is rávilágítottak, amelyek másoknak is ötletet adhatnak és elmélyíthetik, tovább vihetik a projekt pozitív üzeneteit és tapasztalatait.

Az újszilvási delegációt Dr. Petrányi Csaba, Újszilvás Község polgármestere és jegyzője Penczi Ildikó vezette. A delegáció tagjai voltak még a szakértői munkacsoport munkatársai is. Kovács Imre, a projekt újszilvási kommunikációs tanácsadója, beszámolójában hangsúlyozta, hogy az újszilvási iskolában létrehozott megújuló energiaforrások hasznosítását interaktív módon bemutató demonstrációs központ kiemelt hozzáadott értéke, hogy hosszú távon ad lehetőséget az érdeklődőknek a zöld energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztésére és Újszilvás mellett a régióban is megteremtette a tudás megszerzésének feltételeit valamint tovább viszi az ENERGIA@ISKOLA üzenetét.

Dr. Petrányi Csaba polgármester büszke arra, hogy Újszilvás ismét példát mutathatott nemzetközi szinten és méltó módon képviselte Magyarországot. Az ENERGIA@ISKOLA projekt jó lehetőséget kínált és remélhetőleg Újszilváson is segítette a gyerekek energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó tudásának fejlesztését és pozitív energiát adott további innovatív ötletekhez akár az iskolában, akár a családok otthonaiban. Reméljük nemcsak Újszilváson, hanem a környező településeken is érezhető megtakarítást eredményezhet az energiatudatos viselkedés.

További információk az ENERGIA@ISKOLA projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_t=page_user_activity&noti...

ENERGIA@ISKOLA BARCAMP ÚJSZILVÁSON

Június végén befejeződik az „ENERGIA@ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) projekt. Az utolsó hónapok számos feladatot tartogatnak még a számunkra. A gyerekek május 02-án egy BarCamp nevű játékos foglalkozáson vettek részt, ahol fejleszthették a megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó tudásukat.

Az ENERGIA@ISKOLA egyik záró elemeként a projektben résztvevő iskolák diákjai Európa szerte egy speciális programon vehettek részt. A projekt szervezői ezt az eseményt BarCamp-nek nevezték el, amely a gyerekek energiamegtakarításhoz és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó ismereteit kívánta fejleszteni, úgy hogy a résztvevők különböző jellegű feladatokat kaptak. Az újszilvási projektpartner ezt az eseményt május 02-án a Faluháza nagytermében rendezte meg.

A rendezvényt Dr. Petrányi Csaba, Újszilvás Község polgármestere nyitotta meg. Megnyitójában hangsúlyozta milyen fontos szerepet játszanak az energia megtakarításban a fiatalok, a jövő nemzedéke. Így van ez Európában, de ugyanez érvényes itt Újszilváson is. Bár Újszilvás élen jár a megújuló energiaforrások hasznosításban és az energiatakarékoskodásban, mégis mindig van hová fejlődni. A gyerekek az ENERGIA@ISKOLA projekt során, az iskolában tanult ismereteket akár otthonukban is hasznosíthatják, ezzel nem csak az iskolában, hanem a családjukban is képesek lehetnek energiát megtakarítani, ezzel pénzt spórolni.

Kovács Imre, a projekt újszilvási kommunikációs tanácsadója, a rendezvény házigazdájaként megerősítve – a polgármesteri üzeneteket – hangsúlyozta, hogy kis dolgokkal, apró figyelmességekkel is jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, amelyet nem szabad lebecsülni, mert sok apró összetevőből jelentős összegeket spórolhatunk a családi költségvetésben. Kérte a diákokat, hogy adják tovább a megszerzett tudásukat az ismerőseiknek, barátaiknak, rokonaiknak és hívják fel a figyelmet a környezetüknek, ha energiapazarlást észlelnek.

A bevezetőt követően a Junior Energia Őrök vezetésével négy csapat alakult. A csapatok elsőként egy rövid prezentációt adtak egy-egy megújuló energiaforrásról. Ezt követően Activity játékot játszottak, villámkérdésekre válaszoltak és kvíz feladatokat oldottak meg, majd közösen töltöttek ki egy kérdőívet és ötletbörze formájában fogalmazták meg az energiamegtakarításhoz kapcsolódó javaslataikat.

Az esemény izgalmas időtöltés volt nem csak a 4 csapat számára, de a feladatokba bevont közönségnek is. Két Szenior Energia Őr, Dömök Szilvia és Molnárné Szabó Szilvia tanárnők és a szakértői csoport tagjaiból álló szakmai zsűri segítette a BarCamp munkáját és értékes pontokkal értékelte a csapatok teljesítményét. A zsűri eredményhirdetését követően Dr. Petrányi Csaba polgármester minden csapat részére elismerő oklevelet és ajándékcsomagot adott át. A győztes csapat tagjai, Csáki Zsófi, Demeter Kinga, Demeter Márton és Borsos Bence voltak.

A BarCamp program remélhetőleg Újszilváson is segítette a gyerekek energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó tudásának fejlesztését és pozitív energiát adott további innovatív ötletekhez akár az iskolában, akár a családok otthonaiban.

További információk az ENERGIA@ISKOLA projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_t=page_user_activity&noti...

Ipari Park Újszilváson - Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Befejeződött Újszilváson az Ipari park kialakítása
(VEKOP-1.2.2-15-2016-00019)

2019/04/24

Újszilvás Község Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” című VEKOP-1.2.2-2015 kódszámú pályázati felhívás keretében 44,24 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

Újszilvás Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretén belül, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával hajtott végre nagyszabású beruházást. Az önkormányzat a 44,24 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével egy ipari parkot alakított ki.

A projekt átfogó célja, hogy Újszilvás gazdasági élete fellendüljön, illetve a jelenlegi vállalkozások száma növekedjen, melyet egy új zöldmezős ipari terület kialakításával kíván elérni a Község.

A projekt a 0222/55 és 0222/51 hrsz alatt valósult meg az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítésével, valamint közlekedőfelületek kialakításával. A projekt során a telekhatárig kiépítésre kerültek a víz-, szennyvíz-, gáz- és áram vezetékek, illetve kihelyezésre került 10 db napelemes kandeláber. Ezen tevékenységek megvalósításával a betelepülő vállalkozások számára egy jól megközelíthető, közművesített terület áll rendelkezésre a Községben.

A fejlesztés hatására kialakuló helyi és térségi feltételek elősegítik a gazdaság működését, növekszik a vállalkozások munkahelyteremtő képessége, valamint az ipari park kialakításával a helyi vállalkozások is megerősödnek, ezáltal elősegítve a foglalkoztatás bővítését.

A beruházás műszaki átadása 2019.03.19-én valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.ujszilvas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

dr. Petrányi Csaba, polgármester
06-53/387-001, ujszilvaspolghiv@gmail.com

ÚJABB 3,5 KILOMÉTERNYI SZILÁRD BURKOLATTAL BŐVÜL ÚJSZILVÁS ÚTHÁLÓZATA

Újszilvás Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázaton, 90 %-os pályázati támogatottsággal, 132.852.797 Ft-ot nyert külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő-és munkagépek beszerzésére.

Ahogy azt a lakosság is tapasztalhatta, 2019 tavaszán megkezdődött a beruházás. A napokban az Iskola és a Babits Mihály utca már szilárd útburkolatot kapott, a hét második felében az Arany János utca is leaszfaltozásra kerül, április végéig pedig a Gombos dűlő (Dózsa György úttól a Kertész utcáig terjedő szakasz) burkolata is elkészül.

Reméljük, hogy ezáltal az ott lakók és a vállalkozások komfortérzete is javulni fog, az ingatlanjaikról történő eljutás minőségibbé válik.

Egyúttal szeretnénk megkérni az úton közlekedőket, hogy vegyék figyelembe, lakott területen közlekednek, 50 km/órás sebességkorlátozás és súlykorlátozás vonatkozik az utakra!

Községi Önkormányzat


Földügyi közlemény

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály-Földhivatali Osztály 2. megkeresésére a földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából az alábbi hirdetményeket kérik közzétenni. Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, ill. halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.A közlemény teljes szövege ide kattintva olvasható.

---------

Újszilvás Község Belterületi útfejlesztés projektje

---------

Bölcsőde építés

---------

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS