Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

HELYI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE AZ ÚJ KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

TISZTELT ÚJSZILVÁSI LAKOSOK!

Magyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett ki az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt. Veszélyhelyzetben rendkívüli jogrend is érvényesül.
A miniszterelnök úr március 13-án este arról tett bejelentést, hogy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel hétfőtől, azaz március 16-tól a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket – határozatlan ideig.

A köznevelés rendszeréhez tartoznak az óvodák is, amelynek fenntartója az önkormányzat. A jelenlegi vészhelyzetben hozott 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet értelmében a polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el a bölcsődei, valamint óvodai feladatokat ellátó intézmények esetében.

E nyilvános és kihirdetett felhatalmazás alapján gyermekeink, a szülők, nagyszülők, a pedagógusok, vagyis mindnyájunk biztonságának növelése érdekében az alábbiakat rendelem el, melyet kiegészítve a további önkormányzati intézményekre vonatkozó korlátozó intézkedésekkel Újszilvás Község Képviselő-testülete 31/2020.(III.16.) számú Önk. határozatával megerősített:

- Március 17-től az Újszilvási Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde határozatlan időre – visszavonásig – RENDKÍVÜLI SZÜNETET TART. Ezen naptól egy átmeneti időszakon keresztül –maximum 1 hét, a szülő egyéni kérelmére, rendkívüli esetben, a szülő felelősségére - ügyeleti rendszerű korlátozott gyermekfelügyeletet tart azon egészséges gyermekek számára, akiknél ezen intézkedés hirtelensége miatt még nem megoldott a szülői felügyelet. A fentiekből következően az otthon maradó gyermekek távollétét igazolni nem szükséges:

• Beteg gyermeket a legenyhébb megfázás vagy influenza jellegű tünet megléte esetén sem áll módunkban fogadni;
• Beteg szülő ne kísérjen gyermeket az intézménybe;
• A gyermekeket a szülőknek, kísérőknek az óvoda bejáratánál kell átadni az ott tartózkodó óvodai alkalmazottnak;
• Azon családok esetében, ahol valamely családtag kettő héten belül tért haza külföldről, a gyermekeket nem fogadja az intézmény;

- Ezen átmeneti időszak alatt a szülők az intézmény épületébe nem léphetnek be! A köznevelési intézmény dolgozói kötelesek a munkahelyükön megjelenni és munkaidejükben az intézményvezető által meghatározott szakmai feladatokat ellátni. Azok a szülők, akik gyes, gyed, főállású anyaság, vagy egyéb ok miatt otthon vannak, gyermekfelügyelet tekintetében kérjük ne éljenek egyedi kérelemmel. Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.

- Március 17-től az Újszilvási Faluháza és Községi Könyvtár határozatlan időre – visszavonásig – ZÁRVA TART. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Faluházban működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat személyes ügyfélfogadása –határozatlan ideig – szünetel, telefonos elérhetősége biztosított.

- Március 17-től az Újszilvási Sportcentrum határozatlan időre – visszavonásig – ZÁRVA TART.

- Az Újszilvási Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés folyamatos, azonban a személyes ügyintézés – és ÜGYFÉLFOGADÁS HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL, kizárólag telefonon illetve e-mailben van lehetőség kapcsolatfelvételre.
Telefonszám: +36 (53) 387-001; E-mail: ujszilvaspolghiv@gmail.com, valamint az ujszilvas@ujszilvas.hu
Ennek biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal bejárata zárva lesz.
Egyes, csak személyesen intézhető ügyekben (házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az egyéb ügyek beadványait a Hivatal bejáratánál elhelyezett „Levelek” feliratú gyűjtődobozba dobva juttathatják el az ügyintézőkhöz.

- Az Orvosi rendelőben kormányrendelet alapján csak sürgősségi betegellátás történik, s ebben az esetben is szükséges korlátozni a zárt térben együtt tartózkodók számát, ezért a váró- és rendelőhelyiségben egyidejűleg csak három ellátandó tartózkodhat egyidőben. Várakozni az e célra kialakított helyen kell, egymástól megfelelő távolságot (1-2 méter) tartva. A váróterembe az ellátandó személyek egyszerre léphetnek be, és egyszerre távozhatnak, a várakozási idő alatt megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól. Az ellátás igénybevételének feltétele az egészségügyi dolgozók által biztosított tisztálkodó, fertőtlenítő szerek használata a vizsgálat előtt. A 60 év feletti betegek a rendelőt nem látogathatják! Betegség esetén a következő telefonszámokon kell a betegségre vonatkozó bejelentést megtenni: 06/53/786-374

- A gyógyszertárra, kérjük, szíveskedjenek az épület előtt várakozni, s egyszerre csak egy személy menjen be a váróterembe s onnan egyenesen a gyógyszertár helyiségébe. Amikor Ő kiérkezett, akkor menjen be a következő vásárló.

- A Védőnői rendelőben a személyes tanácsadás 2020. március 17-től – határozatlan ideig - SZÜNETEL, sürgős esetben a védőnő az alábbi telefonszámon hívható: 06/70/3243388. Amely gyermeknek aktuális státuszvizsgálat, védőoltás szükséges, ott a védőnőt keresse a szülő az egyedi időpont megbeszélése érdekében.

- Az Idősek Gondozóotthonában (Szent István u.29.) látogatási tilalom – határozatlan ideig – meghosszabbításra kerül.

- A Tanyagondnoki szolgálat és a Mezőőrség változatlanul a lakosság szolgálatára és védelmében működik, azonban kérjük a telefonos kommunikációt részesítsék előnyben az elkövetkező időszakban!

- A kialakult helyzetben az egyik legfontosabb, egyben kötelező feladatunk a GYERMEKÉTKEZTETÉS megszervezése.

Ígéret van arra, hogy hivatalos tájékoztatót kap az önkormányzat a feladatellátás elvárásairól. Ellenkező utasításig a gyermekétkeztetést az alábbi rendben kívánjuk ellátni:
Az intézményvezetők az óvodában, és az iskolában is igényfelmérő lapot juttatnak el a szülőkhöz még a hétfői napon. A napi egyszeri meleg étkezést igénylő szülőknek legkésőbb március 17-én, kedden 12 óráig kell az igényüket az alábbi telefonszámok valamelyikén jelezni: 06/30/598-2523, vagy 53/387-001

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy akkor nyújtsák be támogatás iránti kérelmüket, ha elfogadják, hogy az ebédet KIADÁSI PONTON tudják minden nap átvenni. A tervezettek szerint az étel kiadása előre meghatározott időpontban a Faluháza belső udvarán, az ablakon történő átadással fog megvalósulni.

- Az intézmények március 17-én, kedden elbírálják a kérelmeket, és kiadják az értesítéseket.
- Március 16-án, hétfőn és március 17-én, kedden (az igényfelmérés és az értesítés időtartama alatt) NEM TUDUNK ÉTKEZÉST BIZTOSÍTANI.
- A támogatott igénylők számára első alkalommal március 18-án, szerdán tudunk meleg ebédet a kiadási pontokra szállítani. Az Óvodakonyhába a konyhában dolgozókon kívül más személy nem léphet!
- Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy jogszabályi előírás módosulása esetén, továbbá a tapasztalatok alapján ezt az átmeneti új rendszert módosítsa.

- A településen kialakított játszótér – határozatlan ideig – 2020. március 16-án délutántól LEZÁRÁSRA KERÜL, mert folyamatos fertőtlenítése nem megoldható.

TISZTELT ÚJSZILVÁSIAK!
Ezt a járványügyi helyzetet egyikünk sem kívánta. A vírus terjedésének csökkentésére hozott kormányzati és önkormányzati intézkedések a megelőzés reményében és a kialakult helyzethez igazodva születnek. Az olasz, francia, és spanyol lakosság a kellő súlyossággal, felelősséggel nem kezelte a járvány terjedésének kérdését, ezért ezekben az országokban jelentős mértékben nőtt a fertőzöttek és elhalálozottak száma. Most még időben látszik a járvány Magyarországi megfékezése, ha kellően komolyan vesszük!
Kérek mindenkit, hogy vigyázzon saját magára, családtagjaira, környezetére!

Kérjük Lakosainkat, hogy a mindennapjaikban alkalmazzák a higiénia alapvető szabályait, felelős hozzáállásukkal és együttműködésükkel segítsék a járvány helyi kialakulásának megelőzését!

Kérem továbbá, hogy továbbra is csak hiteles hírforrásokból tájékozódjanak!

- Kísérjék figyelemmel a hivatalos, https://koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalt és Újszilvásra vonatkozóan az önkormányzati internetes www.ujszilvas.hu és facebook Újszilvás Község Önkormányzata közleményeit.

- Az újszilvási Krónikásban és a települési weboldalon is olvasható telefonos és e-mailes elérhetőségeinken továbbra is állunk a Lakosság rendelkezésére.

- Az iskolák, óvodák, bölcsődék működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben, ezért mindenkitől együttműködést és a szabályok fegyelmezett betartását kérem tisztelettel!

- A koronavírus járvány elleni védekezés megszervezése a kormány hatásköre. Újszilvás Község Önkormányzata mindent elkövet az újszilvási lakosok védelmében. Kiemelten fontos, hogy a szükséges lépéseket minél előbb meghozzuk, mert a halogatás vagy a nem kellő figyelem súlyos egészségügyi kockázatokat jelent a járvány idején.

- Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban mindennemű társas érintkezések (személyes találkozások) számát minimálisra szorítsuk, életünk minden területén. Ez a kisgyerekekre és az iskolás gyerekekre fokozottan vonatkozik. Nagyon fontos az emberek, családok IZOLÁCIÓJA, elkülönítése. Ezen múlik a járvány terjedésének üteme és kézben tartásának lehetősége.

- Nagyon fontos most az együttműködés és a személyes áldozathozatal, most a védekezés a legfontosabb! Szíves megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönöm!

Újszilvás, 2020. március 16.

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS