Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Újszilvás Központi Sport Egyesület

A Sportcentrum és a Sport Egyesület aktuális, friss információit
erre a linkre kattintva
érheti el.

Újszilvás felnőtt csapata a 2013-14-es bajnokságban III. helyen végzett!
Gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk!

A település vezetősége fontosnak tartja azt, hogy a községben mind a fiatalabb mind az idősebb korosztályból egyre többen vegyék igénybe a szervezett sportfoglalkozásokat, melyet kulturált körülmények között hozzáértő vezetőkkel végezhetnek.
Továbbá különböző sportesemények megrendezésével az idegenforgalom, turizmus fellendülését is várjuk községünk számára, melyre jó jelet mutat, hogy egy-egy futball-mérkőzésen 300-400 fő van jelen. A mindennapi rendszeres sportfoglalkozások bevezetésével a rendszeresség elve és a mozgáskultúra és az egészséges életmód kialakítása a sport megszerettetése a cél.

Újszilvás felnőtt focicsapata

Az Újszilvás Központi Sport Egyesület 2011. szeptember 5-én megtartotta Alakuló Közgyűlését.
A régi sportegyesület nem töltötte be a funkcióját, ezért több újszilvási sportot kedvelő személy kezdeményezésére került összehívásra egy új közgyűlés, a település sportéletének fellendítésének érdekében. Alapvetően a focira épül, azonban támogatja a településen űzött többi sportágat is. A fontos az, hogy a település minden korosztálya megmozduljon.

Újszilvás U9-es csapata a Bozsik tornán

Külön kiemelt sportágként említhetjük a labdarúgást, a kézilabdát, a röplabdát, a kosárlabdát, lábteniszt, asztaliteniszt, testépítést motocrosst, aerobicot és tömegsportot. A rendszeres sportolás, a versenyzés, a versenyszellem kialakítása, a testedzés, a felüdülés biztosítása, a jó közösségi élet, a csapatszellem kialakítása, csapatmunka és ezek kibontakoztatása összefogásra készteti az egyéneket, így az újszilvási embereket, fiatalokat is.

A Sportegyesület feladatának tűzte ki, szervezett keretek közötti sportolás biztosítását, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezését.

Újszilvás Sportegyesületének Sportprogramja

2011. szeptemberében megalakult településünkön az Újszilvási Központi Közhasznú Sport Egyesület. Az egyesület célul tűzte ki, hogy megteremtse Újszilváson a diákok tömeg-, és versenysportját és elősegítse a lakosság bekapcsolódását különböző sportágakba a tömegsport keretein belül.
Első lépcsőben az általános iskolában készítettünk egy felmérést a diákok körében, ahol el kellett dönteniük, hogy milyen sportot szeretnének csinálni a tömegsport keretein belül a szabadidejükben. Megneveztünk hat sportágat, melyeknek az iskola tornatermében adottak voltak a feltételei. Ezek a sportágak a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, röplabda és a karate voltak. Ezekből a gyerekeknek meg kellett jelölni kettőt, amit szívesen csinálnának. A felmérés eredményeként a 260 diák közül a többség jelezte sportolási szándékát. Az edzéseket a testnevelő tanárok és külső szakemberek segítségével oldottuk meg. A foglalkozásokat minden nap 16.00-tól az iskola tornatermében tartják. Ezek a sportágak: labdarúgás alsó- és felső tagozatosok részére, kosárlabda felső tagozatosok részére, röplabda felső tagozatosok részére, asztalitenisz kezdők és haladók részére illetve karate alsó- és felső tagozatosok részére.
Mivel az iskolában a tornatermen kívül nincs más lehetőség a sportolásra, (nincs külső pálya) ezért a jó idő beálltával a labdarúgó foglalkozások átkerültek a település futball pályájára. Itt folyik a gyerekek edzése, heti három alkalommal, korosztályok szerinti besorolásban.
A helyi versenysport áll a felnőtt megyei labdarúgás és az utánpótlás 13-16 éves korosztály versenyeztetéséből. Ennek anyagi finanszírozását nagyobb részben az újszilvási Önkormányzat és a helyi vállalkozók teremtik meg.
Az egyesület jó kapcsolatot ápol a ceglédi egyesülettel, ahol a tehetséges labdarúgók folytathatják pályafutásukat az általános iskola befejezése után. Ugyanakkor a mi csapatunk tudja fogadni az ő játékosaikat. Hogy pályafutásuk elején fejlődhessenek a felnőttek között. Az egyesület felvette a kapcsolatot a környékbeli települések iskoláival, ahol hasonló oktatás folyik és ahol a gyerekek különböző tornákon és versenyeken vehetnek részt a jövőben. A sportoktatás minden gyerek részére térítésmentes.
Az egyesület a testnevelő tanárok segítségével szeretné elindítani az alsó tagozatosok részére, megfelelő oktatási tematika szerint, a versenyszerű diáksportot, ahol lehetőség lesz versenyeken való részvételre is. A sportpályán épülő multifunkciós épületben a versenysport mellett helyet kapna a sportolni vágyók számára a tömegsport is. A tömegsport keretein belül( ami már működik a település különböző intézményeiben: óvoda, iskola), mint egy bázisként, egy helyre lehet majd koncentrálni a különböző sportágakat az újszilvási lakosok sportjának. Ilyen sportágak az aerobik, jóga, asztalitenisz, kondicionáló torna, foci idősebb és fiatalabb korosztály részére.

Az épület elkészültével szeretnénk megvalósítani a következő fejlesztéseket is:

  • Focipálya füvének, öntözőrendszerének, világításának fejlesztése-, illetve felújítása
  • Meglévő teniszpálya felújítása, illetve multifunkciós pályává történő átalakítása (tenisz, lábtenisz, minitenisz, kosárlabda)
  • A multifunkciós pálya mellé egy füves gyakorló pálya létesítése, ahol a centerpálya kímélése mellett az edzések lebonyolítása, tömegsport keretein belül az amatőr labdarúgás lebonyolítása történne
  • Az iskola területén egy 20X40-es műfüves pálya építése

Ezen fejlesztések megvalósulásakor, hosszú távon megoldódik a település verseny- és tömegsportjának megteremtése, fejlődése, ami majd nagyban hozzájárul a az emberek jó egészségének megőrzéséhez és a falu lakosságmegtartó képességének növeléséhez.

A Sport Egyesület Sportfejlesztési programjára kapott támogatások