Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

8/2003. sz. rendelet (Címerrendelet)

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2003. (VIII.5.) SZÁMÚ RENDELETE

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a.) pontjában és 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

Az Önkormányzat jelképei

1.§

Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: A címer és a zászló.

II. FEJEZET

2.§

A település címerének leírása

Címer: Álló csücskös pajzs sárgával és kékkel hasított jobb oldali sárga mezejében természetes színű, lebegő jegenyefa, bal oldali kék mezejében lebegő sárga búzakalász.
Külső díszek: A Pajzs felett ívelt, sárga szalagon egy-egy fekete pont között "ÚJSZILVÁS" felirat. A pajzsot a heraldikai jobb oldalon természetes, szilvákkal megrakott szilvafa-ág, baloldalán szintén természetes, komlóval megrakott komlóág öleli körül. A pajzs alatt egymást keresztező ágak találkozásánál sárga szalagon az "1950"-es évszám Újszilvás önálló közigazgatási egységgé (településsé) való válását jelenti.

3.§

A címer használatának köre és szabályai

(1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegző a pecsétnyomó legkisebb 40 mm, a gumibélyegző legnagyobb 35 mm átmérőjű megfelelő körirattal ellátva.

b) Az Önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.

c) Az önkormányzat képviselőtestülete, bizottságai, a polgármester, alpolgármester, jegyző számára készült levélpapírok fejlécén illetve borítékján;

d) Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken.

e) Községháza épületének bejáratánál, dísztermében, (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségekben.

f) Az Önkormányzat intézményei bejáratánál, és intézményvezetők irodáiban.

g) Az Önkormányzat és szervei által megjelenített, a település életével foglalkozó helyi újságokon és egyéb kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

h) A községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblákon.

i) A település falugondnoki gépkocsiján;

j) A polgármesteri hivatal helységeiben

k) A községet képviselő sportolók mezein

(3) a 3.§ (2) bekezdés a)-k) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.

(4) Kereskedelmi, vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg.

(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.

4.§

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját,

f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, (rajzát, fényképmásolatát, stb.)

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:

a) az engedélyek megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára való kikötéseket,

f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha jelen rendelet 6 § -ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.

5.§

(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heralgika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával történhet.

III.FEJEZET

6.§

A település zászlajának és lobogójának leírása

(1) Zászló:
A 1:2 arányú fekvő téglalap kékkel és sárgával vágott mezejében helyezhető el a címer külső díszekkel vagy anélkül. (A címer középpontja egybeesik a zászlót harmadoló vonalat első, felső találkozási pontjával.)

(2) Lobogó:
A 2:1 arányú álló téglalap a zászlóval azonos kivitelű, azonban itt a címer a zászlón történt elhelyezéshez képest 90 fokkal elfordul

7.§

A zászló és lobogó használata

(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt.

b) a község életében jelentős események, ünnepségek, rendezvények alkalmával, más hivatalos zászlóval, zászlókkal együtt.

c) A Képviselő-testület ülésének helyszínén.

d) nemzeti, gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve.

e) minden, a településsel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésénél, a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

IV.FEJEZET

8.§

A település pecsétjének leírása

A település pecsétje kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Újszilvás község címerének kontúrrajza, a külső díszítőkkel együtt.

9.§

A pecsét használatának köre és szabályai

(1) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsétet az Önkormányzat bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolataiban és egyéb protokolláris célból, szerződések, megállapodások hitelesítésekor, az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezései során, valamint kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét, hatósági eljárás során nem alkalmazható.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS