Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

TÁJÉKOZTATÁS

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 4 darab pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyből a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester 2020. november 16-án meghozott határozataival, mind a 4 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat keretén belül a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtartama, 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támogatás havonta 18.000.-Ft., mely átlagosan 4.500.-Ft/hó/pályázó támogatást jelent.

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érettségizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek részére) sajnos az idei évben sem érkezett be pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzat a hallgatók részére 3*10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (2021/2022. tanév, a 2022/2023 tanév és a 2023/2024. tanév) ítélhetett volna meg támogatást.

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak már mind lejártak, így felülvizsgálatra az idei évben sem volt szükség.

Újszilvás, 2020. december 08.

Szíves tájékoztatásul:
Kiss Pálné
jegyző