Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

TELEPÜLÉSEN BEJELENTETT VÁLLALKOZÁSOK KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI ELLENŐRZÉSE

A mai nappal megkezdte Újszilváson a kémények kötelező vizsgálatát vállalkozások számára az AGRIA CAMINO Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft.

Az AGRIA CAMINO Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. alkalmazásában a szolgáltatást HOMONNAI ANIKÓ kéményseprő végzi, a Társaság által kibocsájtott, szigorú számadású nyomtatványokkal, a Társaság által használ és logóval ellátott formaruhában, arcképes igazolvánnyal rendelkezve.

A kéményseprő mester tanácsai:

Pest megye teljes közigazgatási területén, minden településén a lakossági tulajdonú és vállalkozás székhelyeként be nem jegyzett ingatlanok és a társasházak kéményeinek ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását minden esetben a Katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el.
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (vállalkozás) és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (vállalkozás), annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.

Fontos kiemelni, hogy a Katasztrófavédelem kéményseprői a szolgáltatást ingyenesen végzik, semmilyen esetben készpénz nem kérhetnek és fogadhatnak el az ingatlan tulajdonosától, használójától!

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ha az ingatlanunkba vállalkozás van bejegyezve és így vesszük igénybe a Katasztrófavédelem munkatársaitól az ingyenes kéményseprést azzal jogszabályt sértünk! Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet (vállalkozást) jegyeztek be – függetlenül attól, hogy az adott ingatlanba tevékenységet nem folytatnak - akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség, melyet kizárólag piaci alapon működő kéményseprőcégtől lehet csak igénybe venni!

Abban az esetben is kötelező a kéményseprés megrendelése, ha a bejegyzett vállalkozás éppen szünetel.

Attól függően, hogy milyen tüzelő-fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell minimum ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Indokolt esetben természetesen akár a kéményseprő szakember, akár az ingatlan tulajdonosa, használója is dönthet úgy, hogy ennél sűrűbben kívánja igénybe venni a szolgáltatást, tehát a jogszabályban előírt ellenőrzési gyakoriságoktól el lehet térni amennyiben ezt a biztonság úgy kívánja meg.

A BM OKF GEK honlapján a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek jogosultak a tevékenység ellátására, ezek egyikétől kell megrendelni a munkát.

Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl fel, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést.

Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a lakás tüzelő-fűtőberendezését közös, un. gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét. A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy-egy kémény teljes ellenőrzése maximum 20-30 percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani is kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a szakember által jelzett problémát pedig minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig megfelelő szakemberrel kell kijavíttatni. Fontos kiemelni, hogy az 1-es, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibakódok esetében azonban azonnali beavatkozásra van szükség melyet kizárólag igazolt módon lehet csak elvégeztetni szakemberek bevonásával.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A szilárd tüzelésű (fa, szén, olaj) kémények esetében pedig nagyon fontos kiemelni a helyes tüzelési módot és a megfelelő tüzelőanyag használatát. Háztartási hulladékot, PET palackot, gumit, ruhaneműt vagy éppen festett, lakozott bútorlapot, nedves, gyantás fát eltüzelni azontúl, hogy környezetszennyező, a vonatkozó jogszabályok értelmében szigorúan tilos és akár pénzbírsággal büntetendő.

Ne feledjék, hogy a rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Érdemes a munkát időben elvégeztetni, hiszen a fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

Kívánok a település minden polgárának jó egészséget és természetesen, kéményseprő jó szerencsét.

Üdvözlettel:
Vámos Csaba
kéményseprőmester, ügyvezető
AGRIA CAMINO Kft.