Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

DAJKA ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Általános Művelődési Központ - Újszilvás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2768 Újszilvás, Szent István út 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Óvodai nevelőmunka közvetlen segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés, Óvodai dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi-Dömők Éva nyújt, a 06 20/ 518-2384 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dézsi-Dömők Éva részére a ujszilvasovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Újszilvás Honlap - 2020. június 12.
• Újszilvás Önkormányzat facebook oldala - 2020. június 12.