Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Rozmaring Nyugdíjas Klub

Naprakész, friss információk:
https://www.facebook.com/pages/Rozmaring-Nyugd%C3%ADjas-Klub-%C3%9Ajszil...

Rozmaring Nyugdíjas Klub klubvezetője: Kállai Lászlóné Marika

Újszilvás község lakosságát túlnyomó többségben a nyugdíjasok alkotják. Éppen ezért szükségessé vált egy olyan érdekképviselet létrehozása, amely a nyugdíjasok érdekeit és igényeit képviseli, továbbá sok idős embernek segítségére van a magány az elszigetelődés leküzdésében, sikerélményt nyújt és kultúrát közvetít a közösség számára.

A község életébe így új színfolt került, 2002. március 8-án megalakult a helyi nyugdíjas közösséget összefogó Rozmaring Nyugdíjas Klub, amely a mai napig is igen tevékeny klubéletet (pl. kulturális fesztiválok, térségi nyugdíjas találkozók, kirándulások, fürdőlátogatások, élőzenei rendezvények, összejövetelek, fellépések, stb.) él. Akár községi szinten, akár a térségi vagy országos rendezvényen keresztül, mindenhol bemutatják helyi kultúránkat, községünk értékeit, összekovácsolják az egymás közti jó kapcsolatot, baráti viszonyt és a rendszeres találkozások lehetőségét.

Fontos, hogy Újszilvás község kulturális eszközeiben és tartalmában fejlődjön, hiszen korunkban a művelődés és a kultúra még inkább felértékelődött, jelentős értékeket képvisel. Mindannyiunk érdeke a hagyományőrzés, a helyi kultúra elsajátítása, kultúraközvetítés, hogy legyen mit örökségül hagyni a jövő nemzedék számára.
A Klubnak mintegy 50 aktív tagja van.