Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Ipari Park kialakítási Újszilváson


SajtóközleményBefejeződött Újszilváson az Ipari park kialakítása


(VEKOP-1.2.2-15-2016-00019)

2019/04/24

Újszilvás Község Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” című VEKOP-1.2.2-2015 kódszámú pályázati felhívás keretében 44,24 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

Újszilvás Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretén belül, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával hajtott végre nagyszabású beruházást. Az önkormányzat a 44,24 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével egy ipari parkot alakított ki.

A projekt átfogó célja, hogy Újszilvás gazdasági élete fellendüljön, illetve a jelenlegi vállalkozások száma növekedjen, melyet egy új zöldmezős ipari terület kialakításával kíván elérni a Község.

A projekt a 0222/55 és 0222/51 hrsz alatt valósult meg az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítésével, valamint közlekedőfelületek kialakításával. A projekt során a telekhatárig kiépítésre kerültek a víz-, szennyvíz-, gáz- és áram vezetékek, illetve kihelyezésre került 10 db napelemes kandeláber. Ezen tevékenységek megvalósításával a betelepülő vállalkozások számára egy jól megközelíthető, közművesített terület áll rendelkezésre a Községben.

A fejlesztés hatására kialakuló helyi és térségi feltételek elősegítik a gazdaság működését, növekszik a vállalkozások munkahelyteremtő képessége, valamint az ipari park kialakításával a helyi vállalkozások is megerősödnek, ezáltal elősegítve a foglalkoztatás bővítését.

A beruházás műszaki átadása 2019.03.19. valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.ujszilvas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

dr. Petrányi Csaba, polgármester
06-53/387-001, ujszilvaspolghiv@gmail.com

 • Sajtóközlemény Ipari Park Újszilvás
 • ----------------------------------------------------------------------------

  2018, július 26 - 12:06 | eszter


  Ipari területek kialakítása Újszilváson


  VEKOP-1.2.2-15-2016-00019

  A projekt háttere és indokoltsága

  Az Újszilvási Ipari Park kialakításának, infrastrukturális fejlesztésének elsődleges és legfontosabb célja a község és térsége számára a munkahelyteremtés, valamint a már meglévő munkahelyek megőrzése, megtartása. Ezen célok elérése érdekében kiemelt fontossággal bír a tervezett gazdaságélénkítő fejlesztés megvalósítása. Újszilvás Község Önkormányzata maximálisan elkötelezett a fejlesztés megvalósítása iránt, a település és vonzáskörzete, valamint a térség gazdasági erősítése, és a potenciális lehetőségek kihasználása érdekében. A település kedvező közlekedési megközelíthetősége kiváló alapot kínál arra, hogy a Újszilvási Ipari Park kialakításával még több vállalkozás telepedjen le a területen, és kezdje meg tevékenységét. A fejlesztés hatására kialakuló helyi és térségi feltételek elősegítik a gazdaság működését, növekszik a vállalkozások munkahelyteremtő képessége, valamint az ipari park kialakításával a helyi vállalkozások is megerősödnek, ezáltal elősegíti a foglalkoztatás bővítését.
  A helyi ipar és gazdaság élénkítésének növelésének érdekében szükséges egy ipari park kialakítása ahol rendelkezésre áll a betelepülni kívánó vállalkozások számára az alap infrastruktúra, kiemelt figyelemmel a közlekedési felületekre, csapadékvíz-elvezetésre, valamint a közvilágítás kialakítására.

  A projekt célja és illeszkedése, indikátorok

  Az Újszilvás Község Ipari Park jelen fejlesztése a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív programmal összhangban került kidolgozásra, különös figyelemmel a „Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére” prioritási tengely „A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával” egyedi célkitűzésére.
  A fejlesztés, összhangban a felhívás céljaival, az abban szereplő célokat teljesíti, hozzájárul azokhoz azzal, hogy a helyi gazdaságfejlesztési potenciálra alapozva az infrastrukturális és egyéb feltételek biztosításával a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése az elsődleges célja. A terület fejlesztésével növekszik a regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatása, bővül a kiépített üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma, növekszik a foglalkoztatottság, mely révén a gazdasági aktivitás és a versenyképesség nő.

  A projekt támogatás összege: 44.244.261.-Ft
  A projekt támogatásának mértéke: 100%-os intenzitású
  A projekt megvalósításának kezdete: 2018. április 10.
  A projekt várható befejezése: 2018. 12. 30.

  A jelenlegi állapot:

  I. mérföldkő:
  A projekt előkészítése megtörtént, mely során a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. A közbeszerzések lebonyolítása is az előkészítési szakaszhoz sorolható.

  II. mérföldkő:
  Az engedélyes tervdokumentáció elkészítése a pályázat beadása után zajlott. Ennek a feladatnak az eredménye az engedélyeztetési eljárások megindítása. A tervezés másik szakasza a kiviteli tervezés, amely csak a tervek engedélyezése után indulhat el. A feladat eredménye a pontos kiviteli tervek megléte.
  A kivitelezés megvalósult 25%-os készültségig. Megtörténik az ivóvíz- és csatorna bekötése. A hálózatok üzemeltetője a TRV Zrt. A vízellátás esetén a leágazás a regionális vezetékről történik meg, míg a szennyvíz esetében az Újszilvási hálózathoz való csatlakozás kiépült. A várható szennyvízkibocsátás közelítően a vízfogyasztással egyezik. A meglévő szennyvíz átemelő felülvizsgálata megtörtént. Annak műszaki állapota megfelelő az újonnan érkező szennyvizek befogadására.

  Mellékletek:
  Fotódokumentáció II. mérföldkő
  Helyszínrajz
  Költség-haszon elemzés
  Üzleti terv