Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

MEGHÍVÓ - Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. október 25. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Geodéziai és Geofizikai Intézet Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközpont megkeresése új
szeizmológiai állomás telepítése érdekében
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2012. október 24.

Tisztelettel: dr. Petrányi Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ - Képviselő-estületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2012. október 25. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:
Zárt ülés:

1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Bursa Hungarica Önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
Penczi Ildikó jegyző

2./ Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Penczi Ildikó jegyző

3./ Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Geodéziai és Geofizikai Intézet Csillagászati és Föld-tudományi Kutatóközpont megkeresése új szeizmológiai állomás telepítése érdekében
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

Testületi M E G H Í V Ó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. szeptember 05. (szerda) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IX.08.) számú rendelet módosítása (étkezési térítési díj módosítása)
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvás Község 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (III.14.) sz. rendeletének módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Önkormányzati bérlakások bérbeadásáról döntés
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. augusztus 31.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

M E G H Í V Ó Testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. július 26. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Nyílt ülés:

1./ A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodás módosításának megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Újszilvás Község Önkormányzata és az
ÖKOVÍZ Kft. között kötendő bérleti szerződés
megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Támogatás megelőlegezési rulírozó hitel
felvétele a „Mezőgazdasági utak építése” című
pályázat elszámolásához.
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Újszilvás 036/24 hrsz-ú Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan vételi ajánlatának
megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Tájékoztató a Vivátum Kistérségi Demens Ellátó
Központ projekt előkészítésével kapcsolatban
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. július 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

Meghívó Testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. június 14. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
ELŐADÓ: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Házi gyermekorvosi körzet beindítása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2004. (VI.08.) sz. rendelet módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

3./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (I.17.) sz. rendelet módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

5./ Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

6./Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. június 8.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba sk.

Meghívó Testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. március 30. (péntek) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Nyílt ülés:

1./ Döntés az újszilvási Széchenyi István Általános Iskola egyházi fenntartásba történő átadásának kérdésében
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. március 26.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba sk.

Képviselő-testületi ülés meghívó 2012. március 13 (kedd) 17:00 órára

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. március 13. (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. ea.

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás község 2011. évi közbiztonsági beszámolója
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Újszilvás Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének előterjesztése
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvási Általános Iskola esetleges egyházi fenntartásba történő átadásának tárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. március 06.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

Képviselő-testületi ülés meghívó 2012. január 26. (csütörtök) 17:00 órára

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2012. január 26. (csütörtök) 17:00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
Zárt ülés
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása (előadó: Kenderes Józsefné ig. ea.)

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község településrendezési tervének módosítása
(előadó: Penczi Ildikó jegyző)
2./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
(előadó: Penczi Ildikó jegyző)
3./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatás iránti kérelme
(előadó: Penczi Ildikó jegyző)
4./ Dobó István utca 29. szám alatti ingatlan bérleti kérelme
(előadó: Penczi Ildikó jegyző)
5./ MEDI-PLASZTIKA 21 Kft. bérleti kérelem
(előadó: Penczi Ildikó jegyző)
6./ Egyebek
(előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester)

Az 1990. évi LXV törvény alapján általánosságban, valamint amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá - a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. január 23.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
Polgármester