Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. augusztus 15. (csütörtök) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítása, a Társulás megszüntetése
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2010. (XII.02.) számú rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. augusztus 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. július 04. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Települési értéktár létrehozásáról döntés
Előadó:Penczi Ildikó jegyző

2./ Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete támogatás iránti kérelme
Előadó:Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. június 27.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. május 27. (hétfő) 18.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2013. évi költség- Penczi Ildikó jegyző
vetéséről szóló 7/2013. (III.18.) sz. rendeletének
módosítása

2./ 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló előterjesztése Penczi Ildikó jegyző

3./ Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásá- Penczi Ildikó jegyző
nak díjáról szóló 4/2008. (III.28.) sz. rendelet hatályon
kívül helyezése

4./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási meg- dr. Petrányi Csaba polgármester
állapodásának módosítása

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. május 02. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Beszámoló Újszilvás Község 2012. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről
Előadók:
Török Csaba r. alezredes
mb. kapitányságvezető
Schönléber Zoltán r.hadnagy őrsparancsnok
Kégli Norbert r.tőrm.
körzeti megbízott

2./ Újszilvás, Alkotmány u. 43. szám alatti lakás bérbeadása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

FONTOS KÖZLEMÉNY

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

FONTOS KÖZLEMÉNY

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
2013. március 21-én csütörtökre meghirdetett testületi ülés
a meghívóban szereplő időpont helyett
délután 14:30 órakor kerül megtartásra
az eredeti meghívóban szereplő helyszínen és napirendi pontokkal.

Szíves tájékoztatásul.

Újszilvás, 2013. március 20.

dr. Petrányi Csaba sk.

Képviselő-testületi ülés - M E G H Í V Ó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. március 21. (csütörtök) 18.30 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének
támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Héjja András és Héjja Andrásné bérleti kérelme az
Újszilvás, Béke u. 2. szám alatti ingatlan egy részére
vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000.
(IX.08.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2013. március 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba sk.

FONTOS KÖZLEMÉNY TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

FONTOS KÖZLEMÉNY
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
2013. január 31-én csütörtökre meghirdetett testületi ülés
a meghívóban szereplő időpont helyett
délelőtt 11 órakor kerül megtartásra
az eredeti meghívóban szereplő helyszínen és napirendi pontokkal.

Szíves tájékoztatásul.

Újszilvás, 2013. január 29. dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. január 31. (csütörtök) 11.00 óra (frissítve!)

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2013. január 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
Polgármester

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. január 22. (kedd) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ ÖKOVÍZ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása (hosszabbítás 2013.01.01-2013.12.31-ig
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Költségvetést érintő díjtételek megtárgyalása
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek Elóadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

M E G H Í V Ó Képviselő-testületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. december 14. (péntek) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.
2./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
2./ Gyermekorvosi rendelő berendezéseinek beszerzése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
3./ Poczók János lakásbérleti kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
4./ Ceglédi Rendőrkapitányság új vezetőjének
kinevezésére vonatkozó véleményezés
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
5./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. december 10.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
Polgármester