Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. augusztus 27. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Elóadő: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi beszámolója
Előadó: Kiss Csaba tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok

2./ Felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Tájékoztató és beszámoló az általános iskola és az óvoda évindításáról
Előadó: Szegedi György iskolaigazgató, Pákozdi Tiborné óvodavezető

4./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek

Újszilvás, 2014. augusztus 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:

2014. június 30. (hétfő) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez való
csatlakozás lehetőségének megtárgyalása
dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Simon Pál Újszilvás, 354/2 hrsz-ú ingatlanának felajánlása megvásárlásra
dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló új rendelet megalkotása
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek

Újszilvás, 2014. június 25.

Tisztelettel: dr. Petrányi Csaba sk.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. május 07. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné Szociális ügyintéző

Nyílt ülés:

1./ Közbiztonsági beszámoló megtárgyalása
Előadók: Török Csaba r. alezredes kap.vez., Schönléber Zoltán r. hadnagy

2./ Schönléber Zoltán r. hadnagy kinevezésének megerősítése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Újszilvás Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. május 5.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. március 14. (péntek) 10.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. március 10.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. március 3. (hétfő) 17.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Kerekerdő Óvoda Szülői Szervezetének működése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Nyílt ülés:

1./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Hajt-a Csapat Egyesületi tagság a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati időszakban
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete működési támogatás iránti kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Józsa Zoltán és Majorcsik Szilvia vételi ajánlata az Újszilvás, Dobó I. u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. február 26.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. február 05. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezetének előterjesztése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. február 03.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. január 22. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződéstervezet megtárgyalása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 3/2008. (III. 28.) számú rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Vajdák a Romákért Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Vida Frida vételi kérelme az Újszilvás 486 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. január 17.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ - Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. december 05. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:
Zárt ülés:
1./ 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány- Penczi Ildikó jegyző
zati ösztöndíjpályázatok elbírálása

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Általános Iskola, Óvoda és Faluház ener- dr. Petrányi Csaba polgármester
getikai korszerűsítése megújuló energiával tervezés
és kivitelezés tárgyában közbeszerzési eljárás ered-
ményének megállapítása

2./ DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Víziköz- dr. Petrányi Csaba polgármester
mű Bérleti-Üzemeltetési Szerződésének és Részvény
Adásvételi Szerződésének jóváhagyása

3./ A községben élő idős személyek részére karácsonyi dr. Petrányi Csaba polgármester
csomag biztosítása

4./ 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Penczi Ildikó jegyző

5./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egye- Penczi Ildikó jegyző
sület támogatás iránti kérelme a Ceglédi Kórház cse-
csemő és gyermekosztályának támogatása érdekében

6./ Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. december 04.
Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Meghívó a Képviselő-testület ülésére (2013. 11. 18. 18:00)

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. november 18. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ A helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladatellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítése kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. november 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. október 01. (kedd) 18.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Boda András alpolgármesteri tisztségéről történő lemondásáról tájékoztatás
előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Alpolgármester választására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tisztelet díjának meghatározása
előadó: Penczi Ildikó jegyző