Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. július 02 (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal vállalkozói irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Közműves ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződés
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Kültéri felnőtt sportelemek kihelyezése ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Külsős bizottsági tag eskütétele ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. június 25.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

M E G H Í V Ó

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. május 07 (csütörtök) 11.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás 2014. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről értékelő jelentés
Előadó: Török Csaba r. alezredes

2./ Gulyás Pál r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésének támogatása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (III.17.) sz. rendeletének
módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ 2014. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

7./ Kistérségi Gyermekjóléti Központ 2014. évi beszámolója
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

8./ FIRSTEP Kft. antenna elhelyezési kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

9./ Újszilvás, 682/15 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Önkormányzat tulajdonát képező 655/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

11./ Hiányzó külsős bizottsági tagok megválasztása és eskütétele
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

12./ Pénzügyi, Ügyrendi, és Beruházási Bizottság képviselő testületi tagjának megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

13./Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. május 04.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba
Polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

M e g h í v ó

Újszilvás Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a 2015. március 20-án (péntek) du. 18.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA (FALUGYŰLÉSRE).

A közmeghallgatás helye: Faluháza Nagyterme

Napirend:
1. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.
2. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának
2015.évi költségvetéséről, fejlesztési elképzeléseiről Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.
3.Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.

Minden kedves érdeklődő állampolgárt szeretettel várunk!

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. március 18 (szerda) 10.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodája

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
ELŐADÓ: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

2./ Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi önkormányzati tájékoztató
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

3./ Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség önkormányzati támogatás iránti kérelme
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

4./ Újszilvás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Központi Orvosi Ügyeleti Ellátás biztosítása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. március 13.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. február 11. (szerda) 11.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Fellebbezés elbírálása

ELŐADÓ:
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2014. (VII.02.) számú rendelet módosítása

ELŐADÓ:
Penczi Ildikó jegyző

2./ 2015. évi költségvetési tervezet megtárgyalása

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Újszilvás, Alkotmány u. 66. szám alatti 199/1/A/1
hrsz-ú lakás visszavásárlási jogáról történő lemondás

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ A hatályban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetleges módosítása

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatás iránti kérelme

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ 80/2014. (XI.19.) sz. Kt. határozat adminisztratív hiba miatti módosítása

ELŐADÓ:
Penczi Ildikó jegyző

7./ Bozsó Zsolt kérelme az Újszilvás 486 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

8./ Egyebek

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. február 09.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. január 20. (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása

ELŐADÓ:
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az előző ülést követően történt eseményekről

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

2./Egyebek

ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. január 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. december 17. (szerda) 17.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

2./ A polgármester illetményét megállapító 60/2014. (XI.23.) Kt. határozat módosítása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

3./ Az alpolgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó 62/2014. (XI.23.) sz. Kt. határozat módosítása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

5./ Múzeumpedagógiai órák és foglalkozások a tápiószelei Blaskovich Múzeumban
Elóadő: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Simon Pál ingatlan felajánlása az Újszilvás, Dobó u. 45. szám alatti, 354/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Elóadő: dr. Petrányi Csaba polgármester

7./ Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. december 12.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. november 19. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Elóadő: Kenderes Józsefné ig. főea.

2./ 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:

1./ Egészségügyi és szociális szolgáltatók tájékoztatója a településen végzett munkáról
Előadók:
dr. Altsach Rita gyermekorvos,
dr. Kun Tamás fogorvos,
Kengyelné Agócs Marianna védőnő,
Gál Tünde családgondozó,
Antal Viktória gyermekjólétis

2./ A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ A községben élő idős (70 év feletti) személyek részére karácsonyi csomag biztosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. november 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Alakuló Ülésére

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Alakuló Ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. október 23. (csütörtök) 10.30 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Települési képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

2./ Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

3./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

8./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

9./ Képviselők tiszteletdíjának megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

11./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába történő delegálás
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

12./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. október 18.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. szeptember 29. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Csatornaberuházással kapcsolatos szükséges döntések meghozatala (Tápiómenti Területfejlesztési Társulás alelnökének felhatalmazása, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től részvény vásárlása)

ELŐADÓ:dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozás

ELŐADÓ:Penczi Ildikó jegyző

3./ E g y e b e k

Újszilvás, 2014. szeptember 23.
Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba
Polgármester

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS