Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. március 30. (Csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló éves beszámoló
Előadó: Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

2./ 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Újszilvás, 450 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. március 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. február 09. (Csütörtök) 17.00 óra

FONTOS KÖZLEMÉNY: A TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA 2017. február 13. (hétfő)17.00 órára változott!

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ 2017. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez történő csatlakozás, társulási megállapodás tervezet elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Központi Orvosi Ügyelet Megbízási szerződésének módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Tápió Natúrpark megvalósulásának anyagi támogatása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Sinka Krisztina Újszilvás 401/2 hrsz-ú ingatlanának megvásárlásra történő felajánlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. február 06.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. január 18. (Szerda) 15.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás, Szent István u. 4. szám alatti Pizzéria és Söröző bérbeadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Szennyvíz vagyonelem vagyonbiztosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Hőszivattyú kompresszormodul beszerzése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. január 18.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. november 29. (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Tordai-Englerth Ibolya családja részére személyi segítő biztosítása iránti kérelem
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvás, Dózsa György u. 26. szám alatti, 113 hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzat részére megvásárlásra
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2017. évi költségvetést érintő díjtételek tárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ „Gerje-körút” kerékpárút fejlesztés program indítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ A községben élő idős (70 év feletti) személyek, valamint rászoruló családok részére karácsonyi csomag biztosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

7./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2016. november 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. október 19. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Kistérségi központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés módosításának ismételt tárgyalása
(Inter-Ambulance Zrt.)
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Általános Művelődési Központ vezetői megbízása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2016. október 17.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. augusztus 31. (szerda) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Településrendezési terv felülvizsgálata és módosítása kapcsán szükséges döntések meghozatala
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Pest Megyei kitüntető díjak adományozására javaslattétel
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 316 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan tulajdonrész felajánlása megvásárlásra
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal kötendő megállapodás jóváhagyása, az önkormányzat által 2010-ben épített csatornaszakasz értékesítésére vonatkozóan
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ ENERGY@SCHOOL Projekt, projektmenedzseri és pénzügyi menedzserének megbízása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ E G Y E B E K
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. július 20. (szerda) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a 2015. évi tevékenységéről
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ MCF Budapest Fővárosi Szervezetének együttműködési kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

3./ Hiszek Benned Alapítvány támogatási iránti kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ Göndöcs László lakásbérleti kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

5./ Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) számú rendelet módosításához hozzájárulás
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

6./E g y e b e k
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2016. július 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés - Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. június 01. (szerda) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.19.) sz. rendeletének módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

2./ 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2015. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2015. évi gyermekjóléti alapellátási tevékenységről és a gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájáról készült beszámoló
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

5./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2016. május 26.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés - Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2016. április 25. (hétfő) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ 17.00 órától:
Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló éves beszámoló
Előadó: Tóth László tűzoltó alezredes

2./ 18.00 órától:
Újszilvás 2015. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről beszámoló
Előadó: Török Csaba r. alezredes, kap.vez.
Gulyás Pál r. alezredes, őrsparancsnok

3./ Településfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök felülvizsgálatára és módosítására ajánlatok
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Újszilvás 2058 hrsz-ú ingatlan felajánlása az önkormányzat részére megvásárlásra
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Újszilvás 213 hrsz-ú ingatlan egy részének felajánlása az önkormányzat részére megvásárlásra
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Bató Anett és Barta Bence vételi ajánlata az Újszilvás 438 hrsz-ú önkormányzati telekre vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

7./ Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

8./ Temetővel, temetkezéssel kapcsolatos rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

9./ Újszilvás Kommunális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása (székhely módosítás)
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

10./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2016. április 18.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Közmeghallgatásra!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Ezúton hívom meg tisztelettel, Újszilvás Község Önkormányzata
2016. március 25-én (pénteken) 18.00 órakor
tartandó Közmeghallgatására.
A közmeghallgatás helyszíne: Faluháza Nagyterme

Napirendi pontjai:

1./ Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Takarékszövetkezeti tájékoztató Családok Otthonteremtési Kedvezményéről (CSOK)
Előadó: Kovács Béláné területi vezető

4./ Újszilvás településrendezési tervének programindító tájékoztatója
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A Közmeghallgatásra minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk, és várunk.

Újszilvás, 2016. március 21.

Dr. Petrányi Csaba