Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Közéleti hírek

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása!

TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a tegnapi nappal ÚJSZILVÁSON NINCS KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTT BETEG, melyről hivatalos értesítést kaptunk az ÁNTSZ-től! (Korábbi megbetegedettünk mintavétele is már negatív lett.)

Emellett örömmel tájékoztatom Önöket, hogy karanténban sincs már településünkön senki!

Ezúton köszönöm meg tisztelettel a Lakosság fegyelmezettségét az előírt szabályok betartása tekintetében. Kérem, továbbra is maradjanak ilyen felelősségteljesek, hogy tudjuk ezt a szintet tartani és a járvány betörését fékezni.

A legnagyobb rizikófaktor az átmenő forgalom, mely behozhatja településünkre a vírust. Ennek megakadályozása érdekében kérem, hogy hordják a szájmaszkokat és a védőkesztyűt, főleg a forgalmas helyeken (élelmiszer boltok, háztartási és vegyi üzletek, dohányboltok, zöldséges, üzemanyagtöltő állomás, Posta, temető, stb.)!

Vigyázzunk egymásra!

Forduljanak bizalommal hozzánk, hivatali munkatársainkhoz, tanyagondnokunkhoz, mezőőreinkhez, bármely féle kérdéssel, kéréssel! Igyekszünk mindenben segítségükre lenni!

Tisztelettel: Dr. Petrányi Csaba

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása

FIGYELEM!

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvás Község tekintetében arról tájékoztatjuk, hogy Somoskői Viktória családsegítő feladatait, Ujszászi Andrea családsegítő veszi át, 2020. május 1-jével.

Ujszászi Andrea, Újszilváson keddenként 9.00-12.00 óráig tart ügyeletet a szolgálat hivatalos helyiségében, a veszélyhelyzetre való tekintettel előzetes bejelentkezés alapján.

Elérhetőségek a továbbiakban változatlanok:
Személyes, illetve postai úton történő megkeresés esetén: 2768 Újszilvás, Szent I. u. 4. szám.

Telefonos megkeresés esetén: 06-53/ 387-001/ 17 m.
vagy az 06-53/385-110

E-mail formájában történő megkeresés esetén: gyermekjolet.ujszilvas@ckszsz.hu

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Fogászati alapellátás biztosítása a járványhelyzet idején!

Tisztelt Betegeink!

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki: „23. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban : veszélyhelyzet) időtartama alatt FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS NYÚJTHATÓ. A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások (2. számú melléklet a 48/1997 (XII. 17.) NM rendelethez)

- a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
- a fogból kiinduló gyulladások ellátása (foghúzás),
- a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
- a szájüregen belüli tályog megnyitása,
- a nyelést, vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
- a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása, állkapocsficam visszahelyezése,
- a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése,
- a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint bármely eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása.

Összegezve, a Magyarországon jelenleg kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS NYÚJTHATÓ! Az összes megbeszélt időpont törlődik, új időpontot egyelőre sajnos nem tudunk adni (a veszélyhelyzet időtartama alatt). A sürgősségi ellátást az alább feltüntetett rendelési időben fogjuk biztosítani, azon kívül a rendelő telefonszámán (06 30/ 470- 4561) igyekszünk a hívásokat fogadni (a megszokott rendelési időkben), tanácsadás, vagy egyeztetés céljából SÜRGŐSSÉGI RENDELÉSI IDŐ: HÉTFŐN 15.00 – 17.00 ÓRÁIG, CSÜTÖRTÖKÖN 8.00 – 10.00 ÓRÁIG.

Azokat, akik igénybe veszik a sürgősségi ellátást, az alábbiak betartására kérem: kísérő nélkül jöjjön (gyermeket csak egy hozzátartozó kísérje el)! Ha beteg, vagy beteget ápol, vagy az elmúlt két hétben külföldön járt, előre értesítsen! Tartsa be az alapvető higiéniai etikettet (kézmosás, fogmosás, stb.)!

Dr. Kun Tamás

NAV közlemény!

Még egy hétig akár SMS-ben is kérhető a postázás

Akinek még nincs ügyfélkapuja, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmét SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz április 15-éig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészítette azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-én elektronikus formában elérhetővé tette, tehát azok KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) utáni belépést követően szerkeszthetők, jóváhagyhatók.

Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását idén egy hónappal tovább, azaz április 15-éig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen küldi el postán az igénylőknek.

A kérelmet benyújtani többek között az alábbiak szerint lehetséges:

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető űrlapon,
- levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
- telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21 22-es telefonszámon (előzetes regisztrációt igényel)

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatója! Változás a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló cserezsák biztosításában!

Tisztelt Lakosság!

A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány következtében Társaságunk a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló cserezsákok kiosztása tekintetében csökkenteni kívánja az egészségügyi kockázatot a fizikai kontaktusok elkerülése miatt.

Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre 2020.04.09-től 1 db cserezsákot biztosítunk . Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.

További intézkedéseinket a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozzuk meg az elkövetkezendő időszakban.

Fentiekre való tekintettel, kérjük megértésüket és segítő közreműködésüket!

Kérjük továbbá, hogy a szelektív hulladékot tömörítsék, csökkentve ezzel a gyűjtésükre felhasznált egyszer használatos zsákok mennyiségét.

Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Új ügyfélfogadási rend a kormányablakokban!

Tájékoztató-települési ügysegédi ügyfélfogadás

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÁSA!

Tájékoztatás!

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS