Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Tájékoztatás!

Tisztelt Újszilvásiak!

Tájékoztatni szeretném Önöket az elmúlt időszak helyzetéről, főként településünkre összpontosítva.

Köszönöm a lakosság legnagyobb részének, hogy betartják a kiadott szabályokat. Nagyon korrekt módon gyógyszertárban, boltokban, megfelelő sorban állás, megfelelő türelemmel történő vásárlás zajlik. Én mindenkit arra biztatok, hogy továbbra is tartsuk be ezeket a szabályokat, hiszen jelenleg ÚJSZILVÁSON MÉG NINCS KORONAVÍRUSOS MEGBETEGEDÉS, még tünettel rendelkező sincs. Dr. Ipolyi-Topál Gitta doktornővel folyamatosan konzultálunk és a járványügyi helyzettel kapcsolatban is közös stratégiát tartunk a Képviselő-testülettel együtt.

Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy aki teheti, különösen az idősek MARADJANAK OTTHON!!! Az otthonlétben töltsék hasznosan az időt, tegyék rendbe a kertjeiket, udvaraikat, pakoljanak, szortírozzanak, ez mellett például az ingatlanuk előtti közterületet is rakják rendbe, hogy minél szebb legyen településünk. Parkosítsunk, tegyük széppé a saját környezetünket, mindenkit erre biztatok, hiszen jó a jó levegőn kint lenni most, mikor már elmúlnak a fagyok. Én azt gondolom, ha aktívvá tesszük az életünket a várakozás időszakában is, jobban telik az idő. Lehetőleg ne menjünk tényleg közösségbe, ez nagyon – nagyon fontos! Az idősekre különösen érvényes, hogy ne engedjenek be senkit az otthonukba, még a gyermekekkel, unokákkal is maszk hordása közben találkozzanak! NE CSOPORTOSULJUNK! A TRAFIKOK, BOLTOK ELŐTT TILOS ELFOGYASZTANI BÁRMELY ITALT, ERRE FIGYELNEK A REND ŐREI IS!

Még egyszer hangsúlyozom, aktívan töltsük a szabadidőt, munkával, lazítással, olvasással, film nézéssel, közösségi játékokat játszunk a családdal, és a gyerekekkel nagyon sokat foglalkozzunk. Igénylik is ezt a gyerekek, amit meg fognak hálálni nekünk!

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÖNTÉSE ALAPJÁN MINDEN ÚJSZILVÁSI LAKOS 1 DB MOSHATÓ SZÁJMASZKOT FOG KAPNI, az elkövetkezendő, várhatóan két hétben. Elsőként az idősek körében kezdjük a maszkok szétosztását.
Ezeket a szájmaszkokat két közmunkásunk, valamint dajkáink, és óvónőink fogják varrni, Fehérné Papp Szilvike irányításával, aki az elmúlt időszakban a felajánlott, korrekt minőségi maszkjaival már letette névjegyét ebben a témában, amelyet ezúton is megköszönök Neki.

NE SZÉGYELLJÜK A SZÁJMASZKOT VISELNI A FALUBAN, EZ NAGYON FONTOS! Gondoljunk csak a kínaiakra, ahol a járvány kiindult. Fegyelmezett népként, szájmaszkot hordott mindenki az elejétől kezdve, és a mai napig azt hordják, annak ellenére, hogy a vírusból náluk teljes kilábalás látszik, és beindult újra a gazdaság, a termelésük.
Önkormányzatunk nem csak a lakosságnak, hanem a bolti eladók részére is ajándékoz egy-egy mosható szájmaszkot. Őket is arra szeretném kérni, hogy ne szégyelljék a szájmaszkot, gumikesztyűt hordani. Ők vannak legjobban kitéve annak, ha akár egy idegen is átmegy a településünkön és közben fertőzött, az itt hagyhatja a vírust, abban az esetben, ha erre nem vagyunk felkészülve!

AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAKBAN A KÖZTERÜLETEKEN HETI RENDSZERESSÉGGEL FOGUNK FERTŐTLENÍTÉST VÉGEZNI, mégpedig olyan helyeken, ahol sok ember megfordul. Gondolok itt a buszmegállók környezetére, a közterületi padok, a gyógyszertár, az orvosi rendelő előtti részre kifejezetten, esetlegesen boltok, piac környezetére, stb.

Kedves Újszilvásiak!

Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy maradjanak otthon, vigyázzanak egymásra és magukra, mellette figyeljenek egymás környezetére is. AZ ESETLEGES BŰNÖZŐK, AKIK AZÉRT KIHASZNÁLJÁK EZEKET AZ IDŐSZAKOKAT, AZOKRA IS NAGYON VIGYÁZZANAK, hogy ne engedjék be az ingatlanukba, s ha a szomszédba bemegy egy idegen ember, arra is figyeljünk. Ha valami szabályelleneset észlelünk, értesítsük a mezőőrséget, aki 24 órás szolgálattal áll rendelkezésükre, vagy közvetlenül a rendőrséget. Egyéb témában, probléma megoldásában értesítsék tanyagondnokunkat, Boda András képviselőtársamat, illetve bármilyen egyéb tekintetben a polgármesteri hivatalban állunk rendelkezésükre telefonszámainkon és a megfelelő intézkedéseket megtesszük!

Maradok tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Új ügyfélfogadási rend a kormányablakokban!

Felhívás!

Tisztelt Lakosság!

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata több ingatlantulajdonosnak küldött ki levelet, akik még nem csatlakoztak rá a szennyvízhálózatra.

Levelükben arra kérik az ingatlantulajdonosokat, hogy haladéktalanul készíttessék el a helyes rákötést, melynek kétféle módja lehetséges:

1. Egy vállalkozó készíti el, a tőle kapott számlát Ön beviszi a Polgármesteri Hivatalba, ahol hitelesítik. Ezt a hitelesített számlát és a Társulat levelének mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött nyilatkozatot el kell küldenie a Társulatnak levélben vagy e-mailen, legkésőbb 2020. május 31-ig!
Ha ezek a dokumentumok határidőig megérkeznek, a Társulat visszatéríti a házi bekötés díját (gravitációs bekötés esetén maximum bruttó 60.000 Ft, ha a számla összege eléri ezt az összeget, nyomott bekötés esetén maximum bruttó 90.000 Ft, ha a számla összege eléri ezt az összeget)!

2. Saját maga készíti el a házi bekötést, melyet a TRV ZRT. műszaki kollégájának kell hitelesíteni.

Amennyiben a házi bekötés már megvalósult és a TRV ZRT. által küldött számlán is szerepel a szennyvízelvezetés díja, és mégis kapott levelet a Társulattól, úgy kérjük levélben jelezzék azt a Társulat felé.

Valamint, ha szintén megvalósult a rákötés, de nem jelentette a TRV ZRT-nek és nincs is számlája szennyvízdíjról, kérjük minél előbb jelentsék azt a TRV ZRT-nek, mert ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal talajterhelési díjat szabhat ki részükre.

Községi Önkormányzat

Kerekerdő Óvoda tájékoztatása!

Tisztelt Szülők!

Az előzetesen meghirdetett óvodai beiratkozás
2020. április 27-28-án ELMARAD

a különleges járványügyi helyzetre való tekintettel!

7/2020. (III.25) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A fenntartótól kapott lista alapján azok a gyermekek, akik 2020. augusztus 31. napjáig betölti 3 életévét, településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező felvételre kerül, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, leveleiket az óvodai e-mail címén tegyék: ujszilvasovoda@gmail.com, illetve az óvoda címére 2768 Újszilvás, Szent István u. 2. a kihelyezett postaládába juttassák el.

Köszönjük!

--------------------------

Tisztelt Szülők!

Az előzetesen meghirdetett bölcsődei beiratkozás
2020. április 27-28-án ELMARAD

a különleges járványügyi helyzetre való tekintettel!

A várólistán lévő gyermekek felvételre kerülnek.

• Az újszilvási Mini Bölcsődében állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel.
• A Mini Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31.-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti.
• Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig.
• A mini bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását nevelését.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első bölcsődei napján kerül majd sor.
Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az év minden időszakában lehetséges.
Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, leveleiket az óvodai e-mail címén tegyék: ujszilvasovoda@gmail.com, illetve az óvoda címére 2768 Újszilvás, Szent István u. 2. a kihelyezett postaládába juttassák el.

Köszönjük!

Újszilvás, 2020.04.02.

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető

Felhívás!

Magyarországon a koronavírus miatt a teljes oktatást digitális távoktatásra állították át, melyben már több, mint két hete dolgoznak az általános és középiskolai tanárok és diákok.

Ez egy olyan helyzet, melyben elengedhetetlen a digitális eszköz/hardver megléte. Sok rászoruló vagy többgyermekes család viszont nem vagy csak részben tudja a távoktatás tárgyi feltételeit megteremteni. Újszilváson ez körülbelül 15 családot érint.

Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten támogatja ezen technikai eszközök pótlását, emellett felhívjuk a vállalkozások, magánszemélyek figyelmét is, akik tudnak, járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez és felajánlásaikkal segítsék a digitális oktatás zökkenőmentességét ezekben a családokban, hogy senki ne maradjon le, hogy a szegényebb családok gyermekei is azonos eséllyel juthassanak a tudáshoz!

Támogatásuk módjának lehetőségéről keressék bizalommal Dr. Petrányi Csaba polgármestert, Kiss Pálné jegyzőasszonyt vagy a hivatal titkárságát.

Községi Önkormányzat

Köszönet!

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Bíró Zoltánnak, a Ferzol Kft. ügyvezetőjének és tulajdonosának, akinek jóvoltából 100 db mosható szájmaszkot tudtunk szétosztani intézményeink dolgozói körében, valamint szintén nagy köszönetünk Fehér Lászlóné Szilvinek, aki 50 db saját maga által készített, mosható szájmaszkot adományozott dolgozóinknak.

Hálás köszönetünk, eme nemes gesztusért!

Községi Önkormányzat

Tájékoztató-települési ügysegédi ügyfélfogadás

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÁSA!

Tájékoztatás!

Nemzeti Közművek Hálózat tájékoztatója áramszünetről!

Bölcsőde építés

---------

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS