Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

TELEPÜLÉSEN BEJELENTETT VÁLLALKOZÁSOK KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI ELLENŐRZÉSE

A mai nappal megkezdte Újszilváson a kémények kötelező vizsgálatát vállalkozások számára az AGRIA CAMINO Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft.

Az AGRIA CAMINO Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. alkalmazásában a szolgáltatást HOMONNAI ANIKÓ kéményseprő végzi, a Társaság által kibocsájtott, szigorú számadású nyomtatványokkal, a Társaság által használ és logóval ellátott formaruhában, arcképes igazolvánnyal rendelkezve.

A kéményseprő mester tanácsai:

Pest megye teljes közigazgatási területén, minden településén a lakossági tulajdonú és vállalkozás székhelyeként be nem jegyzett ingatlanok és a társasházak kéményeinek ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását minden esetben a Katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el.
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (vállalkozás) és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet (vállalkozás), annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.

Fontos kiemelni, hogy a Katasztrófavédelem kéményseprői a szolgáltatást ingyenesen végzik, semmilyen esetben készpénz nem kérhetnek és fogadhatnak el az ingatlan tulajdonosától, használójától!

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ha az ingatlanunkba vállalkozás van bejegyezve és így vesszük igénybe a Katasztrófavédelem munkatársaitól az ingyenes kéményseprést azzal jogszabályt sértünk! Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet (vállalkozást) jegyeztek be – függetlenül attól, hogy az adott ingatlanba tevékenységet nem folytatnak - akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség, melyet kizárólag piaci alapon működő kéményseprőcégtől lehet csak igénybe venni!

Abban az esetben is kötelező a kéményseprés megrendelése, ha a bejegyzett vállalkozás éppen szünetel.

Attól függően, hogy milyen tüzelő-fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell minimum ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Indokolt esetben természetesen akár a kéményseprő szakember, akár az ingatlan tulajdonosa, használója is dönthet úgy, hogy ennél sűrűbben kívánja igénybe venni a szolgáltatást, tehát a jogszabályban előírt ellenőrzési gyakoriságoktól el lehet térni amennyiben ezt a biztonság úgy kívánja meg.

A BM OKF GEK honlapján a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek jogosultak a tevékenység ellátására, ezek egyikétől kell megrendelni a munkát.

Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl fel, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést.

Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a lakás tüzelő-fűtőberendezését közös, un. gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét. A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy-egy kémény teljes ellenőrzése maximum 20-30 percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani is kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a szakember által jelzett problémát pedig minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig megfelelő szakemberrel kell kijavíttatni. Fontos kiemelni, hogy az 1-es, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibakódok esetében azonban azonnali beavatkozásra van szükség melyet kizárólag igazolt módon lehet csak elvégeztetni szakemberek bevonásával.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A szilárd tüzelésű (fa, szén, olaj) kémények esetében pedig nagyon fontos kiemelni a helyes tüzelési módot és a megfelelő tüzelőanyag használatát. Háztartási hulladékot, PET palackot, gumit, ruhaneműt vagy éppen festett, lakozott bútorlapot, nedves, gyantás fát eltüzelni azontúl, hogy környezetszennyező, a vonatkozó jogszabályok értelmében szigorúan tilos és akár pénzbírsággal büntetendő.

Ne feledjék, hogy a rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Érdemes a munkát időben elvégeztetni, hiszen a fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

Kívánok a település minden polgárának jó egészséget és természetesen, kéményseprő jó szerencsét.

Üdvözlettel:
Vámos Csaba
kéményseprőmester, ügyvezető
AGRIA CAMINO Kft.

NAV Közlemény - Időpontot kell foglalni az ügyintézéshez

A Kormányablakokban működő NAV-ablakokban 2020. november 12-től a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség. Ez összhangban van a Kormányablakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések betartását szolgálja.

A Kormányablakokban NAV ügyintézésekhez időpontot a https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_idopont_fogla... menüpont alatt foglalhat.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyintézéshez célszerű a NAV elektronikus szolgáltatásait használni. Az e-ügyintézésről a NAV honlapján a 32. számú, a telefonos ügyintézésről pedig a 33. számú információs füzetben olvasható további információ.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Társasházak Tűzbiztonsága Napok – Idén elsősorban elektronikusan

A társasházak tűzbiztonsága érdekében a katasztrófavédelmi kirendeltségek a társasházak üzemeltetői számára a Társasházak Tűzbiztonsága Napok tájékoztató keretében az idei év novemberében is biztosítanak „személyre szabott” egyeztetési lehetőséget, azonban a pandémiás helyzetre tekintettel fokozott óvintézkedések betartásával.

A konzultáció célja a társasházak közös képviselőinek, kezelőinek, üzemeltetőinek egyedi tájékoztatása az általuk képviselt, üzemeltetett épületre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról, a hatósági ellenőrzés során ott tapasztalt esetleges hiányosságokról, azok megszüntetésének lehetőségeiről.

TÁJÉKOZTATÁS


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Újszilvásiak!

Magyarország Kormánya – az országgyűlés felhatalmazása alapján- a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kormány további védelmi intézkedései az alábbiak:
- Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lépett életbe. Mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
- Az operatív törzs javaslatára a szórakozóhelyek bezártak.
- A rendezvényeken, sporteseményeken, mozikban, színházakban, csak minden harmadik széken lehet ülni, a maszk viselése pedig kötelező.
- Budapesten, valamint a megyei jogú városokban a tömegközlekedési járatokat sűrítették.
- Újra bevezetésre került az ingyenes parkolás.

A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején továbbra is fennmaradtak!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, a lakosság és a Hivatal dolgozói egészségének megóvása érdekében 2020. november 04. napjától a Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés az alábbiak szerint történik:
hétfő-szerda: 8-16 óráig.
péntek: 8-12 óráig.
kedd-csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).
A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.
Az időpont egyeztetés: 06 53/ 387-001
10 mell/titkárság, 11 mell/polgármester, 12 mell/jegyző, 13 mell/pénzügy, anyakönyv, 14 mell/járási ügysegéd, 15 mell/munkaügy- szociális ügyek, 16 mell/ pályázat – újkom, 17 mell/ könyvtár, 18 mell/adó.
Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mail), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére.
Elérhetőségeink: ujszilvaspolghiv@gmail.com e-mail cím, valamint 2768 Újszilvás, Szent István u. 6. postacím.
Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.
A járványügyi készültség szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.
A fentiekkel kapcsolatban kérem szíves megértésüket és együttműködésüket.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Újszilváson jelen pillanatban három személynél rendeltek el hatósági házi karantént. Ebből két fő, aki szoros kapcsolatban állt koronavírusos beteggel és egy fő koronavírusos beteg. A karanténkötelezettek száma szinte napról napra változik, a karanténidő lejárta és az újabb járványügyi megfigyeltek függvényében.

Kérem a Lakosokat, hogy vigyázzanak egymásra, tartsák be a járványügyi előírásokat és kövessék figyelemmel a Kormány döntéseit.

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS COVID GYANÚ ESETÉN VALÓ TEENDŐKRŐL

Kedves Betegeink,

Fejfájás, láz, gyengeség, íz- és szaglásvesztés esetén kérjük TELEFONÁLJANAK. Telefonos kikérdezés után, amennyiben szükséges, megkérjük Önöknek a mentőszolgálattól a mintavételt.
A mentőszolgálat a megadott telefonszámon keresni fogja Önöket, hogy mikor érkeznek, mert a mintavétel előtt enni, inni nem szabad.
Az eredmény pár nap múlva az ügyfélkapun elérhető, vagy mi megnézzük Önöknek a “felhőben”. Sajnos több napba is beletelhet, mire a mentő kijön, és mire a mintát kiértékelik.

Kérem, hogy ne trükközzenek! Előfordult olyan, aki tünetei ellenére nem kérte a mintavételt, nehogy egy fontos(nak hitt) program meghiúsuljon. Borzasztóan nagy most a személyes felelősség.
-Aki tüneteket észlel, maradjon otthon! Jelezzék a munkáltatónak a betegség tényét és nekünk is a táppénzigényt.
-Akit iskolából hazaküldtek, mert osztálytárs pozitív lett, maradjon otthon.
-A karantén tíz napig vagy a tünetek megszűnése után három napig tart. Tesztelni csak az egészségügyi dolgozókat kell a munkába való visszatéréshez.
-Puszta kíváncsiságból vagy a munkahely kérésére nem tudunk mintavételt rendelni, erre magán szolgáltatóknál van lehetőség.

Teendők otthon betegség esetén:
-Amennyire megoldható, elkülönülés a család többi tagjától.
-Fürdőszoba fertőtlenítése.
-Lázcsillapítás, köptető.
-C-vitamin, D-vitamin, magnézium.
-Kétnaponta jelezze számunkra, hogy van.
-Amennyiben állapota rosszabbodik, nehézlégzés lép fel, értesítse a 112-t!

Fontos még:
Rendelkezésre áll az influenza oltás, aki még nem tette, kérje!
Ami halasztható, azt ne most intézzék a szakrendeléseken! Amit csak lehet, telefonon megbeszélünk a szakorvosokkal. Az egészségügyi intézményeket csak nagyon indokolt esetben szabad látogatni.

Megértésüket köszönjük, jó egészséget kívánunk!

Dr. Ipolyi-Topál Gitta
Zsadonné Falusi Katalin

NKM Áramhálózati Kft. gallyazással kapcsolatos tájékoztatása

MUNKALEHETŐSÉG!

Ingyenes jogsegélyszolgálat

70 éves Újszilvás

Kedves Újszilvásiak!

Igaz, 70 év nem olyan nagy idő egy település életében, mégis annyi minden történt azóta kicsiny falunkban, közösségünkben. A szentmiséken levetített, rövid képösszeállítással szeretnénk most emlékezni a régi szép időkre és bemutatni a jelent.

Földügyi közlemény

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály-Földhivatali Osztály 2. megkeresésére a földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából az alábbi hirdetményeket kérik közzétenni. Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, ill. halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.A közlemény teljes szövege ide kattintva olvasható.

---------

Újszilvás Község Belterületi útfejlesztés projektje

---------

Bölcsőde építés

---------

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS