Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés - M E G H Í V Ó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. március 21. (csütörtök) 18.30 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének
támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Héjja András és Héjja Andrásné bérleti kérelme az
Újszilvás, Béke u. 2. szám alatti ingatlan egy részére
vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000.
(IX.08.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2013. március 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba sk.

FONTOS KÖZLEMÉNY TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

FONTOS KÖZLEMÉNY
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
2013. január 31-én csütörtökre meghirdetett testületi ülés
a meghívóban szereplő időpont helyett
délelőtt 11 órakor kerül megtartásra
az eredeti meghívóban szereplő helyszínen és napirendi pontokkal.

Szíves tájékoztatásul.

Újszilvás, 2013. január 29. dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. január 31. (csütörtök) 11.00 óra (frissítve!)

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2013. január 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
Polgármester

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. január 22. (kedd) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ ÖKOVÍZ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása (hosszabbítás 2013.01.01-2013.12.31-ig
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Költségvetést érintő díjtételek megtárgyalása
Elóadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek Elóadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

M E G H Í V Ó Képviselő-testületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. december 14. (péntek) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.
2./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
2./ Gyermekorvosi rendelő berendezéseinek beszerzése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
3./ Poczók János lakásbérleti kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
4./ Ceglédi Rendőrkapitányság új vezetőjének
kinevezésére vonatkozó véleményezés
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester
5./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. december 10.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
Polgármester

MEGHÍVÓ - Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. október 25. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Geodéziai és Geofizikai Intézet Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközpont megkeresése új
szeizmológiai állomás telepítése érdekében
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2012. október 24.

Tisztelettel: dr. Petrányi Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ - Képviselő-estületi ülés

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2012. október 25. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:
Zárt ülés:

1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Bursa Hungarica Önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
Penczi Ildikó jegyző

2./ Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
Penczi Ildikó jegyző

3./ Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Geodéziai és Geofizikai Intézet Csillagászati és Föld-tudományi Kutatóközpont megkeresése új szeizmológiai állomás telepítése érdekében
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

Testületi M E G H Í V Ó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2012. szeptember 05. (szerda) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IX.08.) számú rendelet módosítása (étkezési térítési díj módosítása)
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvás Község 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (III.14.) sz. rendeletének módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Önkormányzati bérlakások bérbeadásáról döntés
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. augusztus 31.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

M E G H Í V Ó Testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. július 26. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Nyílt ülés:

1./ A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodás módosításának megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Újszilvás Község Önkormányzata és az
ÖKOVÍZ Kft. között kötendő bérleti szerződés
megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Támogatás megelőlegezési rulírozó hitel
felvétele a „Mezőgazdasági utak építése” című
pályázat elszámolásához.
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Újszilvás 036/24 hrsz-ú Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan vételi ajánlatának
megtárgyalása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Tájékoztató a Vivátum Kistérségi Demens Ellátó
Központ projekt előkészítésével kapcsolatban
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. július 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

Meghívó Testületi ülésre

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje:
2012. június 14. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
ELŐADÓ: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Házi gyermekorvosi körzet beindítása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2004. (VI.08.) sz. rendelet módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

3./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (I.17.) sz. rendelet módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

5./ Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

6./Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. június 8.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba sk.

ÚJSZILVÁS

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.