Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2018. február 07. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előterjesztése
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Hiszek Benned Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvási Motocross Sport Egyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Tápió Közalapítvány támogatás iránti kérelme Natúrpark projekt megvalósítása érdekében
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2018. február 02.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2018. január 17. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Háziorvosi alapellátással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Általános Művelődési Központ Mini Bölcsőde Szakmai Programjának tárgyalása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2018. január 12.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. december 06. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ 2018. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ 70 év feletti személyek, valamint rászoruló családok részére karácsonyi csomag biztosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./Költségvetést érintő díjtételek módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. december 01.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. október 26. (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Háziorvosi alapellátással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. október 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. szeptember 11. (Hétfő) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2016/2017. tanév munkájáról, valamint a 2017/2018 tanév indításáról
Előadó: Szegedi György isk. igazgató, Dobrovics Lászlóné ig. hely.

2./ Tájékoztatás a Kerekerdő Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről, valamint a 2017/2018-as nevelési év kezdetéről
Előadó: Légrádiné Tóth Marianna ÁMK vezető

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Rekenei Sándorné ingatlanrész felajánlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. szeptember 05.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. július 19. (Szerda) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016-os működéséről
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Újszilvás településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. július 17.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. május 03. (Szerda) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás község 2016. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Török Csaba r. alezredes, Gulyás Pál r. alezredes

2./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) sz. rendeletének módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4/ Anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. április 28.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. március 30. (Csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló éves beszámoló
Előadó: Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

2./ 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Újszilvás, 450 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. március 24.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. február 09. (Csütörtök) 17.00 óra

FONTOS KÖZLEMÉNY: A TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA 2017. február 13. (hétfő)17.00 órára változott!

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ 2017. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez történő csatlakozás, társulási megállapodás tervezet elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Központi Orvosi Ügyelet Megbízási szerződésének módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Tápió Natúrpark megvalósulásának anyagi támogatása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Sinka Krisztina Újszilvás 401/2 hrsz-ú ingatlanának megvásárlásra történő felajánlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. február 06.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2017. január 18. (Szerda) 15.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás, Szent István u. 4. szám alatti Pizzéria és Söröző bérbeadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Szennyvíz vagyonelem vagyonbiztosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Hőszivattyú kompresszormodul beszerzése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2017. január 18.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

ÚJSZILVÁS

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.