Skip to main content

Óvodánkról

Óvodánk Újszilvás községben helyezkedik el. A község közel 3000 főt számlál.
Intézményünk 1969-ben 2 csoportos óvodának épült. 1976-ban 1 csoportszobával, vizes blokkal, 300 adagos konyhával és kiszolgálóhelységeivel bővült.
2007-ben a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében felújításra került óvodánk, 75 férőhelyről 100 férőhelyre módosult a befogadási képessége. 1 csoportszobával, emeleti szinttel, fejlesztő szobákkal, orvosi szobával, betegszobával, tornaszobával bővült.
Intézményünk célszerűen berendezett, tágas udvara, az év minden szakaszában biztosítja a gyermekek számára a szabadban a játék lehetőségét.
Nevelőmunkánkban jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való támaszkodás.
Intézményünk jelenlegi formáját, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján, valamint a Kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagjának megvalósításával nyerte el.
2009-ben kapcsolódtunk be a kompetencia alapú oktatásba, mely nagy kihívás és egyben feladat volt a számunkra. A kemény munka sikerrel járt, hiszen kidolgozásra került az intézmény saját innovációja, valamint „jó gyakorlat”- ai is.
2011 óta aktívan részt veszünk az EDU-COOP Pedagógiai Intézet hálózati tanulás programjában, melynek eredményeként a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahellyé minősültünk.
Sokrétű feladataink közt fontos a gyermekek tiszta és esztétikus környezetben történő egészséges életmódra nevelése, környezetük megismertetése és annak szeretetére, védelmére nevelése. A 2011-es évtől büszkén viseljük a megtisztelő Zöld Óvoda címet.

A mozgás, a játék, a változatos tevékenység, az egyéni bánásmód biztosítja az örömteli óvodai éveket, melyek alatt a gyermekek számára észrevétlenül alakulnak, fejlődnek a későbbi sikeres élethez szükséges készségek, képességek

.A szocializáció szempontjából alapvető a jó szokások és viselkedési formák kialakítása, egymás segítésére, elfogadására törekvés.Ehhez a személethez méltó küldetésnyilatkozatunk mottója is:

„minden ember pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető”

Célunk, hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükben, az őket körülvevő világban.
Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények pozitívan jelennek meg személyiségükben. A gyermek tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul abba.

Programunk kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.