Skip to main content

Köszöntjük intézményünk honlapján!

Tisztelt Szülők!

Az előzetesen meghirdetett bölcsődei beiratkozás 2020. április 27-28-án ELMARAD a különleges járványügyi helyzetre való tekintettel!

A várólistán lévő gyermekek felvételre kerülnek.

Az újszilvási Mini Bölcsödében állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel. A Mini Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig.

A mini bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását nevelését. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első bölcsődei napján kerül majd sor.
Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az év minden időszakában lehetséges.

Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, leveleiket az óvodai e-mail címén tegyék: ujszilvasovoda@gmail.com, illetve az óvoda címére 2768 Újszilvás, Szent István u. 2. a kihelyezett postaládába juttassák el.
Köszönjük!

Újszilvás, 2020. április 2.

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető

---------------------

Tisztelt Szülők!

Az előzetesen meghirdetett óvodai beiratkozás
2020. április 27-28-án ELMARAD a különleges járványügyi helyzetre való tekintettel!

7/2020. (III.25) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A fenntartótól kapott lista alapján azok a gyermekek, akik 2020. augusztus 31. napjáig betölti 3 életévét, településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező felvételre kerül, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

Az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Kérem Önöket, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket, leveleiket az óvodai e-mail címén tegyék: ujszilvasovoda@gmail.com, illetve az óvoda címére 2768 Újszilvás, Szent István u. 2. a kihelyezett postaládába juttassák el.
Köszönjük!

Újszilvás, 2020. április 2.

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető