Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

TeSzedd! mozgalom településünkön

Újszilvás Község vezetése mindig is fontosnak tartotta a környezet védelmét. Ezt támasztja alá az intézmények Öko minősítése, a falu fő törekvése az energiafüggetlenségre. Ehhez az utóbbi idők fejlesztései járulnak hozzá.

Újszilváson 2017. szeptember 15-én került megrendezésre a TeSzedd! akció, 74 fő részvételével.

A falu szemléletének erősítéséhez és a hulladékmentesítési akció sikerességéhez az Általános Iskola részvétele is hozzájárult. A diákok lelkesedése egy jelenettel leírható. Csupán 5 perc leforgása alatt, 3 teli zsák szemetet szedtek össze. A példamutatás fontossága és a közjó elérése érdekében a falu Önkormányzatának közmunkásai is aktívan részt vettek a szedési akcióban.

A falu jellemzője a nagy kiterjedésű tanyasi területek. Ezek a területek erdős, bokros, alig lakott területek. Sajnálatos módon sokak számára a környezet védelme, tisztasága háttérbe szorul. A hulladékok rendszeres elszállításának anyagi terheit nem viselik. Ennek következtében az általuk termelt hulladék ilyen területekre történő lerakása a gyakorlott megoldás. A TeSzedd! mozgalom keretében ezeket a gócpontokat igyekeztünk felszámolni.

Az összegyűjtött hulladék az előbbieket figyelembe véve zömmel háztartási jellegű. Ezekkel az összetételű hulladékokkal majd 400 zsákot töltöttünk meg. Ezen felül az önkéntesek segítségével szintén felszedésre kerültek a lerakott építési hulladékok, gumiabroncsok és egyéb lomhulladékok is. Ezek elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

Reméljük, hogy a gyermekek tudatos nevelésével és az ilyen, lakosságot megmozgató akciókkal követendő példát állítunk az elkövetkező időkre és tisztább környezetet tudunk biztosítani a következő generációknak. Örülünk, hogy vannak olyan lakosaink, akik fontosnak érzik ezt a feladatot és reméljük jövőre még többen leszünk majd!

Községi Önkormányzat