Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

Tájékoztatás

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 7 darab pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyből a Képviselő-testület a 2016. november 29-én megtartott ülésén, mind a 7 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat keretén belül a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támogatás havonta 24.000.-Ft., mely átlagosan 3.428.-Ft/hó/pályázó támogatást jelent.

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érettségizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek részére) sajnos az idei évben sem érkezett be pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzat a hallgatók részére 3*10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (2016/2017. tanév, a 2017/2018 tanév és a 2018/2019. tanév) ítélhetett volna meg támogatást.

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak szociális rászorultságának felülvizsgálata szintén megtörtént a Képviselő-testület 2016. november 29-i ülésén. A 2013. évi pályázati fordulóban támogatásban részesített két hallgató közül az egyik sajnálatos módon nem nyert felvételt a felsőoktatási intézménybe, így részére az ösztöndíj folyósítása nem kezdődhetett meg, az Ő szociális rászorultságának felülvizsgálatára nem volt szükség. A másik hallgató esetében a testület megállapította, hogy az ösztöndíj folyósítása továbbra is indokolt, tehát az részére a 2016/2017 tanévre is átutalásra kerül.

A korábbi évben a „B” típusú pályázó részére, megítélt támogatás havonta 2.000.-Ft., mely átlagosan 2.000.-Ft/hó/pályázó támogatást jelent.

Újszilvás, 2016. december 07.

Szíves tájékoztatásul:
Penczi Ildikó
jegyző