Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

Közintézményeink fűtési rendszerének modernizálása

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZINTÉZMÉNYEK FŰTÉSI
RENDSZERÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE, MODERNIZÁLÁSA
GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁVAL


A beruházás jellemző adatai:

Kivitelezés költsége:
bruttó 358.125.000 Ft
Kivitelezés időtartama:
2010. február – 2010. november
Várható megtakarítás:
a közintézmények üzemeltetési fűtési költségének 70-80 %-a.
Kivitelező:
NNK Kft.
4031 Debrecen, Iskola u. 3.
www.nnk.hu
nnk@nnk.hu

A korszerűsítési fejlesztés további részletei..

Finanszírozás:
A beruházás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program 85 %-os támogatásával valósult meg.


A beruházás rövid leírása:
A beruházás során lényegében összekapcsolásra került két szolgáltatás. A hálózati ivóvízszolgáltatás, melynek ellátása mélyfúrású kútból történik, valamint a
településen lévő közintézmények fűtésének a
megoldása.

A Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, az Óvoda és az Általános Iskola fűtését a kútból kitermelt víz hőenergiájának elvonásával valósítjuk meg, mely végül a
vízműbe, közüzemi vízellátás céljából, illetve a felesleges mennyiség visszasajtolásra kerül egy nyeletőkút segítségével.

A termelő kút a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában került kialakításra, 445 méteres talpmélységgel. A búvárszivattyúval mintegy 200-300 liter/perc mennyiségű víz kerül kitermelésre, mely a nyomóvezetéken keresztül jut el a hőcserélőkig.

A tervezett létesítményekben az átalakítás előtt radiátoros fűtési rendszerek üzemeltek. Ezeket a rendszereket a kazánházban, illetve hőközpontban üzemelő gáz-, illetve szilárdtüzelésű kazánok fűtötték. Az átalakítás során ezek a fűtőberendezések kerültek kiváltásra víz-víz hőszivattyúval. A hőszivattyú forrásoldalát az új termelőkútból nyert, 31 Celsius fok hőmérsékletű nyersvíz szolgáltatja.
Ez a víz egy újonnan kiépített távvezetéken keresztül bevezetésre került, sorrendben a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, Óvoda végül pedig az Általános Iskola hőközpontjába.

Ezekben a hőközpontokban egy leválasztó hőcserélő került telepítésre, mivel a nyersvíz nem volt bevezethető a hőszivattyúba közvetlenül. A vízből kinyert hőt a
hőszivattyú hasznosítja. A hőszivattyú állandó 50 Celsius fok hőmérsékletű fűtővizet biztosít, amely a fűtési rendszer és a HMV-termelés felé szolgáltatja a fűtővizet.


A fűtési teljesítmények az alábbiak szerint alakulnak
Polgármesteri Hivatal 36 kW
Művelődési Ház 70 kW
Óvoda 100 kW
Általános Iskola 250 kW
Összesen 456 kW


Az intézményekben lehűtött víz 14-15 C°-os hőmérsékleten kerül a vízműbe kezelésre, innen pedig a közüzemi hálózatba betáplálásra, illetve a felesleges mennyiség pedig az Iskola udvarában kialakított nyelető kútban visszasajtolásra.

Kivitelező:
Társaságunk az NNK Kft. vállalja megújuló energiaforrások telepítését a kezdeti elgondolástól a kivitelezésig. Tervezés, pályázatírás, kivitelezés minden egy
kézben.


A fejlesztési beruházásról készült fényképek megtekinthetőek
a képre kattintva!

Polgármesteri Hivatal