Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. február 05. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés tervezetének előterjesztése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. február 03.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. január 22. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződéstervezet megtárgyalása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 3/2008. (III. 28.) számú rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Vajdák a Romákért Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Vida Frida vételi kérelme az Újszilvás 486 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. január 17.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ - Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. december 05. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:
Zárt ülés:
1./ 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány- Penczi Ildikó jegyző
zati ösztöndíjpályázatok elbírálása

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Általános Iskola, Óvoda és Faluház ener- dr. Petrányi Csaba polgármester
getikai korszerűsítése megújuló energiával tervezés
és kivitelezés tárgyában közbeszerzési eljárás ered-
ményének megállapítása

2./ DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Víziköz- dr. Petrányi Csaba polgármester
mű Bérleti-Üzemeltetési Szerződésének és Részvény
Adásvételi Szerződésének jóváhagyása

3./ A községben élő idős személyek részére karácsonyi dr. Petrányi Csaba polgármester
csomag biztosítása

4./ 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Penczi Ildikó jegyző

5./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egye- Penczi Ildikó jegyző
sület támogatás iránti kérelme a Ceglédi Kórház cse-
csemő és gyermekosztályának támogatása érdekében

6./ Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. december 04.
Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Meghívó a Képviselő-testület ülésére (2013. 11. 18. 18:00)

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. november 18. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ A helyi önkormányzat jogszabályon alapuló feladatellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítése kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Az 1990. évi LXV. tv. alapján általánosságban – valamint, amelyet a Képviselő-testület nem helyez zárt ülés hatálya alá – a Képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Újszilvás, 2012. november 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba
polgármester

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. október 01. (kedd) 18.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Boda András alpolgármesteri tisztségéről történő lemondásáról tájékoztatás
előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Alpolgármester választására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tisztelet díjának meghatározása
előadó: Penczi Ildikó jegyző

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. augusztus 15. (csütörtök) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítása, a Társulás megszüntetése
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2010. (XII.02.) számú rendelet módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. augusztus 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. július 04. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Települési értéktár létrehozásáról döntés
Előadó:Penczi Ildikó jegyző

2./ Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete támogatás iránti kérelme
Előadó:Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. június 27.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2013. május 27. (hétfő) 18.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND: ELŐADÓ:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2013. évi költség- Penczi Ildikó jegyző
vetéséről szóló 7/2013. (III.18.) sz. rendeletének
módosítása

2./ 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló előterjesztése Penczi Ildikó jegyző

3./ Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásá- Penczi Ildikó jegyző
nak díjáról szóló 4/2008. (III.28.) sz. rendelet hatályon
kívül helyezése

4./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási meg- dr. Petrányi Csaba polgármester
állapodásának módosítása

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2013. május 02. (csütörtök) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Beszámoló Újszilvás Község 2012. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről
Előadók:
Török Csaba r. alezredes
mb. kapitányságvezető
Schönléber Zoltán r.hadnagy őrsparancsnok
Kégli Norbert r.tőrm.
körzeti megbízott

2./ Újszilvás, Alkotmány u. 43. szám alatti lakás bérbeadása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

FONTOS KÖZLEMÉNY

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

FONTOS KÖZLEMÉNY

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
2013. március 21-én csütörtökre meghirdetett testületi ülés
a meghívóban szereplő időpont helyett
délután 14:30 órakor kerül megtartásra
az eredeti meghívóban szereplő helyszínen és napirendi pontokkal.

Szíves tájékoztatásul.

Újszilvás, 2013. március 20.

dr. Petrányi Csaba sk.

ÚJSZILVÁS

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.