Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. január 20. (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása

ELŐADÓ:
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az előző ülést követően történt eseményekről

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

2./Egyebek

ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. január 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. december 17. (szerda) 17.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

2./ A polgármester illetményét megállapító 60/2014. (XI.23.) Kt. határozat módosítása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

3./ Az alpolgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó 62/2014. (XI.23.) sz. Kt. határozat módosítása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

5./ Múzeumpedagógiai órák és foglalkozások a tápiószelei Blaskovich Múzeumban
Elóadő: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Simon Pál ingatlan felajánlása az Újszilvás, Dobó u. 45. szám alatti, 354/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
Elóadő: dr. Petrányi Csaba polgármester

7./ Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. december 12.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. november 19. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Elóadő: Kenderes Józsefné ig. főea.

2./ 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
Elóadő: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:

1./ Egészségügyi és szociális szolgáltatók tájékoztatója a településen végzett munkáról
Előadók:
dr. Altsach Rita gyermekorvos,
dr. Kun Tamás fogorvos,
Kengyelné Agócs Marianna védőnő,
Gál Tünde családgondozó,
Antal Viktória gyermekjólétis

2./ A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ A községben élő idős (70 év feletti) személyek részére karácsonyi csomag biztosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. november 13.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

MEGHÍVÓ a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Alakuló Ülésére

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Alakuló Ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. október 23. (csütörtök) 10.30 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Települési képviselők eskütétele, esküokmányok aláírása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

2./ Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Glaj Pál a HVB elnöke

3./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

8./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

9./ Képviselők tiszteletdíjának megtárgyalása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

11./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába történő delegálás
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

12./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2014. október 18.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. szeptember 29. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Csatornaberuházással kapcsolatos szükséges döntések meghozatala (Tápiómenti Területfejlesztési Társulás alelnökének felhatalmazása, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től részvény vásárlása)

ELŐADÓ:dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozás

ELŐADÓ:Penczi Ildikó jegyző

3./ E g y e b e k

Újszilvás, 2014. szeptember 23.
Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba
Polgármester

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. augusztus 27. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Elóadő: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi beszámolója
Előadó: Kiss Csaba tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok

2./ Felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Tájékoztató és beszámoló az általános iskola és az óvoda évindításáról
Előadó: Szegedi György iskolaigazgató, Pákozdi Tiborné óvodavezető

4./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Egyebek

Újszilvás, 2014. augusztus 19.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:

2014. június 30. (hétfő) 17.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez való
csatlakozás lehetőségének megtárgyalása
dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Simon Pál Újszilvás, 354/2 hrsz-ú ingatlanának felajánlása megvásárlásra
dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló új rendelet megalkotása
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Egyebek

Újszilvás, 2014. június 25.

Tisztelettel: dr. Petrányi Csaba sk.

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. május 07. (szerda) 18.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
Szociálpolitikai kérelmek elbírálása
Előadó: Kenderes Józsefné Szociális ügyintéző

Nyílt ülés:

1./ Közbiztonsági beszámoló megtárgyalása
Előadók: Török Csaba r. alezredes kap.vez., Schönléber Zoltán r. hadnagy

2./ Schönléber Zoltán r. hadnagy kinevezésének megerősítése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Újszilvás Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. május 5.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. március 14. (péntek) 10.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. március 10.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
összehívom,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2014. március 3. (hétfő) 17.00 óra
Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:
1./ Kerekerdő Óvoda Szülői Szervezetének működése
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Nyílt ülés:

1./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Hajt-a Csapat Egyesületi tagság a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati időszakban
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete működési támogatás iránti kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ Józsa Zoltán és Majorcsik Szilvia vételi ajánlata az Újszilvás, Dobó I. u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Újszilvás, 2013. február 26.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

ÚJSZILVÁS

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.