Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Tabella

Belépés

A községünkben kihirdetésre került Képviselő-testületi ülések.

Képviselő-testületi ülés - Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2015. december 09. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal pályázati irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Közép-magyarországi régió szétválására vonatkozóan konkrét alternatívák közüli választás
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Családi Napközi térítési díj meghatározása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. december 04.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés - Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2015. november 16. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal pályázati irodája

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ 2016. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

Nyílt ülés:
1./ A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Kommunális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

3./ Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2016. évi belső ellenőrzési feladatellátásra árajánlat
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

5./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatás iránti kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

6./ Életesély Alapítvány támogatás iránti kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

7./ A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelme
ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

8./ E g y e b e k

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. november 12.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2015. október 19. (hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal pályázati irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1./ Elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Vaszkó Ferencné Újszilvás, 682/20 hrsz-ú ingatlanának megvásárlása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. október 14.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2015. szeptember 09. (szerda) 18.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal vállalkozói kapcsolatok irodája

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ kk. Balogh Róbert Márk fellebbezése Agrárkamarai állásfoglalással kapcsolatosan
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

Nyílt ülés:
1./ Bankváltás tárgyában hozott határozat módosítása Előadó: Penczi Ildikó jegyző

2./ Újszilvás Kommunális Szolgáltató Intézmény megszűnése tárgyában hozott határozat megerősítése
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

3./ Újszilvás Kommunális Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzéséhez szükséges határozat meghozatala
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő újszilvási ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól tájékoztató
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás, pályázat kiírása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

7./ Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

8./ Közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló helyi rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

9./ Daróczi László Újszilvás, Dobó I. u. 51. szám alatti ingatlanának felajánlása megvásárlásra
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Önkormányzati javaslat iskolai, valamint óvodai fakultatív tevékenységek beindítására
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

11./ Alkotmány utcán útburkolati jelek felfestése
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

12./Egyebek
Előadó:dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. szeptember 04.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. július 29 (szerda) 18.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal vállalkozói irodája

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Faluházában található üzlethelyiség bérbe adása ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

Nyílt ülés:
1./ Aranyablak Kft. vételi ajánlata az Újszilvás, 056/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Vaszkó Ferencné Újszilvás, 682/20 hrsz-ú ingatlanának felajánlása az önkormányzat számára megvásárlásra
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Egyebek ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. július 23.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. július 02 (csütörtök) 17.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal vállalkozói irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Közműves ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződés
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

2./ Kültéri felnőtt sportelemek kihelyezése ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Külsős bizottsági tag eskütétele ELŐADÓ: Penczi Ildikó jegyző

4./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. június 25.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

M E G H Í V Ó

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. május 07 (csütörtök) 11.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1./ Újszilvás 2014. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről értékelő jelentés
Előadó: Török Csaba r. alezredes

2./ Gulyás Pál r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésének támogatása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (III.17.) sz. rendeletének
módosítása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

4./ 2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

5./ Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

6./ 2014. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

7./ Kistérségi Gyermekjóléti Központ 2014. évi beszámolója
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

8./ FIRSTEP Kft. antenna elhelyezési kérelme
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

9./ Újszilvás, 682/15 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

10./ Önkormányzat tulajdonát képező 655/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

11./ Hiányzó külsős bizottsági tagok megválasztása és eskütétele
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

12./ Pénzügyi, Ügyrendi, és Beruházási Bizottság képviselő testületi tagjának megválasztása
Előadó: Penczi Ildikó jegyző

13./Egyebek
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. május 04.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba
Polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

M e g h í v ó

Újszilvás Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a 2015. március 20-án (péntek) du. 18.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA (FALUGYŰLÉSRE).

A közmeghallgatás helye: Faluháza Nagyterme

Napirend:
1. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.
2. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának
2015.évi költségvetéséről, fejlesztési elképzeléseiről Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.
3.Egyebek Előadó: dr. Petrányi Csaba pm.

Minden kedves érdeklődő állampolgárt szeretettel várunk!

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Képviselő-testületi ülés

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. március 18 (szerda) 10.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodája

NAPIREND:
Zárt ülés:
1./ Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
ELŐADÓ: Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:
1./ Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

2./ Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi önkormányzati tájékoztató
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

3./ Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség önkormányzati támogatás iránti kérelme
ELŐADÓ: Tóth László tűzoltó alezredes

4./ Újszilvás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Központi Orvosi Ügyeleti Ellátás biztosítása
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ Egyebek
ELŐADÓ: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. március 13.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Meghívó

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2015. február 11. (szerda) 11.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

NAPIREND:

Zárt ülés:

1./ Fellebbezés elbírálása

ELŐADÓ:
Kenderes Józsefné ig. főea.

Nyílt ülés:

1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2014. (VII.02.) számú rendelet módosítása

ELŐADÓ:
Penczi Ildikó jegyző

2./ 2015. évi költségvetési tervezet megtárgyalása

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

3./ Újszilvás, Alkotmány u. 66. szám alatti 199/1/A/1
hrsz-ú lakás visszavásárlási jogáról történő lemondás

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

4./ A hatályban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetleges módosítása

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

5./ Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatás iránti kérelme

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

6./ 80/2014. (XI.19.) sz. Kt. határozat adminisztratív hiba miatti módosítása

ELŐADÓ:
Penczi Ildikó jegyző

7./ Bozsó Zsolt kérelme az Újszilvás 486 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

8./ Egyebek

ELŐADÓ:
dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2015. február 09.

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

ÚJSZILVÁS

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.